PMGR

Mostantól tekintsük bűnözőknek azokat a politikusokat, aki csalárd módon el akarják venni a hatalmat a néptől – azzal a céllal, hogy az ország erőforrásait a saját javukra, saját kényük-kedvük szerint működtessék! 2014.-ben csak olyan képviselő-jelöltekre szavazzunk, akik szolgálni akarják a magyar népet, és ennek bizonyságául – a kétlépcsős társadalmi kontrollhatalom létrehozása érdekében – aláírják azt a társadalmi szerződést, mely az ország azonnali növekedési pályára állítása céljából a Feltételhez Kötött Alapjövedelem (FKA) bevezetésére kötelezi őket! A hatalom csak így maradhat a nép kezében, a kiszolgáltatottság csak ezzel a módszerrel kerülhető el. Mielőtt csatlakoznál, nézd meg, hogy a “rendszerváltó” pártok eddig hogyan vertek át, illetve, hogy miről is szól valójában a politikus-bűnözés! Íme a léptethető prezentáció:
A politikusok bűnözők vetítés 

SÚLYOS HIBA megengedni azt, hogy olyan emberek közé, akiknek meghatározó befolyásuk van a Magyarországon élő tízmillió ember életére – mindenféle felkészültség- és előzetes alkalmassági vizsgálat nélkül bárki bekerülhessen. Ma Magyarországon bárki lehet politikus, akár iskolázottság nélkül is, akár úgy is, hogy vele szemben súlyos emberi-erkölcsi aggályok állnak fenn, vagy akár úgy is, hogy az illető szellemileg nem teljesen épAz egész ország látja kárát már annak is, ha alkalmatlan emberek kezében van az irányítás, ha pedig kapzsi és gátlástalan emberek kezébe kerül a kormányrúd, akkor abból semmi jó nem származhat, hiszen a rendszer súlyos visszaélésekre ad lehetőséget – ráadásul büntetőjogi következmények nélkül. Ennyi vezérlési hibával hogyan működhetne jól egy ország?

A Mozgalmi Kerekasztalt azért hívtuk össze, hogy gondolkozó emberekkel konzultáljunk a megoldásról, vagyis a Politikai Minőségi Garancia Rendszer és a Feltételhez Kötött Alapjövedelem bevezetéséről, illetve a jelenlegi rossz rendszer helyett egy valódi népuralmat biztosító, működőképes, Magyarország érdekeit szolgáló új rendszer létrehozásáról. A kísérlet nem sikerült – a tanulságot levonva az UMMM többé nem tesz kísérletet arra, hogy a más társadalmi érdekcsoportokat semmibe vevő, csakis a saját súlyosan megosztó elképzeléseiket erőltető mozgalmakat egyesítse.

Az a döntés született, hogy az Új Működő Magyarország Mozgalom  a továbbiakban önállóan dolgozik, és egy innovatív megoldás keretében 106 körzetben 106 független képviselőjelöltet támogat majd a Parlamentbe jutásban. Az innováció a Feltételhez Kötött Alapjövedelem, amelynek bevezetéséhez valójában nem is mozgalmakra, hanem olyan, értelmes gondolkodásra képes állampolgárokra van szükség, akik belátják, hogy nulla forintnál a 2.400.000,- Ft éppen 2.400.000,- Ft-al több! Ha pénzről van szó, nem szabad szégyenlősnek lenni – a politikusok sem azok, pedig ők pontosan tudják, hogy amit tesznek, az az országnak kárára van! AZ FKA jogosultak viszont az ország javára dolgoznak majd, amikor évi 5.000 milliárdot visszakapcsolnak hazánk vérkeringésébe. Mit is mondott Széchenyi:

 „Jogos, ha valaki maga is hasznot húz olyan vállalkozásból, amiért fáradozik, s ami a haza érdekét szolgálja, míg bűn ennek ellenkezője: ha valaki a közjó kárára gazdagszik”

A PMGR bevezetését tehát mostantól összekapcsoljuk a Feltételhez Kötött Alapjövedelem bevezetésével. A minősítést csak olyan párt részére adjuk ki, amely párt írásban hajlandó vállalni, hogy parlamentbe jutása esetén elfogadja a társadalmi kontroll intézményrendszerét, vagyis egyetért a a Feltételhez Kötött Alapjövedelem bevezetésével. A védjegy a “Kiváló Áruk Fóruma” jelentéséhez hasonlóan azt kívánja megmutatni az embereknek, hogy mely pártok érdemlik meg az emberek bizalmát, és mely pártok nem.  Súlyos erkölcsi aggályok miatt a védjegy használatát sem a Fidesz, sem az MSZP részére nem engedélyezzük, és ugyanez lesz a helyzet azokkal a pártokkal is, akik parlamenti tevékenységükkel vagy más módon már alaposan lejáratták magukat. Az új, még “szűz” pártoknak viszont még áll a zászló – velük készek vagyunk tárgyalni!

 

 

ELŐZMÉNYEK

A politika = legálisan végzett szélhámosság! A politika célja az emberek befolyásolása. A politikusok szavakkal dolgoznak, olyan kifejezéseket találnak ki, olyan mondatokat állítanak össze, amivel befolyásolni tudják az emberek gondolkodását – amelynek célja, hogy folyamatosan félrevezessék őket. A politika által megfogalmazott hamis üzenetek a média útján jutnak el az emberekhez, és nagyon erősen hatnak rájuk, aminek nagyon komoly társadalmi-és gazdasági következményei vannak.

A legális közéleti tevékenységnek feltüntetett szélhámosság célja az emberek szándékos félrevezetése – amelynek hátterében a politikusok gátlástalan anyagi haszonszerzése áll. Az emberek tömeges félrevezetését agymosásnak nevezzük. Az agymosást minden demokratikus országban alkalmazzák, ennek eredményeként válik lehetővé a társadalmak kifosztása. Ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a politikusok a tudásukat rossz célok- és rossz emberek szolgálatába állították.

Az általánosítás rossz dolog, mert összemossa a jót és a rosszat. A politikusok szelektálása a társadalom alapvető érdeke, hiszen nagyon nem mindegy, hogy egy nép a sorsát valódi politikusokra, vagy gátlástalan csalókra bízza. Indokolt és szükséges tehát a politikai minőségi garancia rendszer (PMGR) bevezetése!

A politikusok erejük egyesítése érdekében pártszervezetekben fejtik ki tevékenységüket, a társadalom pedig négyévente mindig pártoknak szavaz bizalmat, ezért a politikai minőségi garancia rendszernek (PMGR) a pártok és a politikusok minősítésére is ki kell terjednie. Különösen fontos ez most, amikor a politikában súlyosan csalódott embereknek már fogalmuk sincs arról, hogy melyik pártra érdemes szavazniuk!

A politika a befolyásolás eszköze! A politika ravaszul megfogalmazott szavakkal, illetve komplett kifejezésekkel befolyásol, amelyek sokszor egészen mást jelentenek, mint ami a meghallgatásuk után a fejekben leképeződik, és sokszor olyan dolgokat is elfogadhatóvá tesznek, amelyek egyébként joggal váltanának ki óriási felháborodást. Nézzük meg például, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy “a pártpolitikai érdekek felülírják a társadalom érdekeit“.

A kifejezés ebben a formában nem sokkol senkit. De mit takar ez a mondat valójában? Azt jelenti, hogy az általunk megválasztott párt politikusai nem azt a feladatot végzik el, amit rájuk bíztunk, hanem a rájuk ruházott hatalommal visszaélnek, azt a saját érdekeik érvényesítésére használják fel – ráadásul úgy, hogy közben súlyos károkat okoznak nekünk. A szép és jól emészthető mondat tehát az ÁLLAMI KORRUPCIÓ álcázására szolgál.

Nézzük csak, hogy mennyire más hatást keltenek a szavak, ha egyenesen fogalmazunk, és kimondjuk, hogy “a magyar parlament hivatalos tevékenységnek álcázva működteti az ÁLLAMI KORRUPCIÓT“! És mi ennek a ténynek a valódi tartalma? Hát az, hogy a teljes magyar intézményrendszer egy totálisan korrupt maffia-szervezet – beleértve az országgyűlést, a minisztériumokat, a hivatalokat, és minden intézményt, amire a politikának befolyása van. Vagyis mi magyarok egy 100 százalékban korrupt országban, egy maffia-birodalomban élünk! EZ AZÉRT MÁR SOKKOLÓ, NEM

VALAKIK 1990-ben nagyon ügyesen mentették át a hatalmukat, és már 23 éve működtetik ellenünk hivatalosan az állami korrupciót. A pártok nem a korrupció megszüntetésében érdekeltek, hanem kizárólag abban, hogy bekerüljenek az ÁLLAMI KORRUPCIÓS szervezetbe, hogy ők is részesedhessenek a korrupciós  előnyökből. Az ellenzéki összefogás tehát számunkra nem jó megoldás!  POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS KELL!

Az állami korrupciót csak egy olyan pártpolitika-független POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS szüntetheti meg, amely tisztességesen politizál, és határozottan lép fel a korrupció ellen. (a POLITIKA A BEFOLYÁSOLÁS ESZKÖZE, ÍGY NEM LEHET A PÁRTOK KIVÁLTSÁGA)

A politikai minőségi garancia rendszer bevezetésének célja, hogy az emberek tisztán lássanakAmelyik párt nem hajlandó vállalni, hogy tevékenysége fölött hivatalos társadalmi kontroll működjön, az a párt csaló, és nem érdemli meg az emberek bizalmát! Ez ennyire egyszerű!

Az intelligens, és tisztességes polgári mozgalmak számára most van itt a nagy lehetőség! Mert az UMMM integráció keretében a politikai minőségi garancia rendszer (PMGR) MOST bevezethető!

Javaslom elolvasni az “Összefogás” fül alatti írást, illetve az “Aláírók” fül alatti “Értékrend nyilatkozatot”!

Javaslat a választóknak: Csak PMGR pártra szavazzanak! PMGR = Politikai Minőségi Garancia Rendszer! A VÁLASZTÓK CIVILEK, ezért egy, a politikától teljesen független szervezetnek, a Civil Kerekasztalnak kell felkészítenie őket arra, hogy mit kell tenniük az ellenérdekelt, és öncélú politikusokkal szemben, hogy a politikusok ne uralkodhassanak és élősködhessenek rajtuk, hanem az elvárásnak megfelelően kiszolgálják őket. Előre borítékolható, hogy az Ellenzéki kerekasztal ténykedése előbb-utóbb hatalmi osztozkodásra és belső paktumokra fog korlátozódni, az egyeztetések hosszú ideig fognak tartani, és egyáltalán nem kívánják megváltoztatni a civil lakosság, azaz a nép jogállását, mert a politikusoknak tökéletesen megfelel az áldemokrácia és a biankó felhatalmazás.

PMGR elvek, ki lehet PMGR párt, avagy húzzuk ki a talajt a politikai kalandorok alól!

– Kizárólag csak olyan párt viselheti a PMGR védjegyet, amely párt társadalmilag hasznos működését kizárólag saját tagdíj bevételeiből kívánja finanszírozni, ezért alapszabályában konkrétan kijelenti, hogy egyetlen fillér állami párttámogatásra sem tart igényt

– Amely párt vállalja, hogy megválasztott képviselői visszahívhatóak lesznek

– Amely párt vállalja, hogy képviselői – különös tekintettel az állami pozíciókba kerülő hivatalnokokra – jogi- és pénzügyi felelősség vállalása mellett tevékenykednek (vagyoni felelősségük a politikai státuszban megszerzett, illetve akár a teljes négyévi jövedelem mértékéig terjedhet, de jelentős társadalmi károkozásuk esetén akár teljes vagyonelkobzást is eredményezhet)

– Amely párt írásban vállalja, és teljesíti is az éves védjegyhasználati díj megfizetését,

– Amely párt írásban hajlandó szakítani az áldemokratikus modellel, és elfogadja az Új Civil Demokrácia Modell szerinti felállást

– Amely párt vállalja EU szerződésünk teljes felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a gazdasági gyarmatosítási célokat szolgáló, jogtalan elemeket felkutassa és módosítsa.

– Amely párt vállalja az államadósság tételeinek nyilvános felülvizsgálatát, és az indokolt korrekciók végrehajtását

– Amelyik párt írásban deklarálja, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni akar

– Amelyik párt vállalja a korábban megalkotott törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek és egyéb jogszabályok civilek által javasolt, konkrét felülvizsgálatát

A Civil Kerekasztal az itt megjelölt feltételeket kollektív bölcsességgel módosíthatja, kiegészítheti, tovább bővítheti. Az Új Működő Magyarországért Mozgalom vállalja a feltételeket.

Orbán és pártcsoportja a Fidesz kivétel, ők a kétharmados ámokfutás után semmiképpen nem válhatnak PMGR taggá, a választásokon ettől még indulhatnak, de nekik inkább a tömlöc való, mint a hatalom! De ezt majd egy korrekt bírósági eljárás dönti el. 

Demokrácia csak akkor lehetséges, ha a hatalom a nép kezében van. Attól azonban, hogy valaki tulajdonosa a “Magyarország projektnek”, a megcélzott siker érdekében végrehajtandó feladatokat nem neki kell elvégeznie, hanem arra – megfelelő garanciák mellett – egy olyan menedzsmentet kell találnia, aki egyrészt alkalmas a feladatra, másrészt korrekt feltételek mellett is hajlandó vállalni a megbízást.

A népnek tehát egy szerződést kell kötnie azzal, akire rábízza a feladatot! Ezt a szerződést azonban csak azzal a menedzsmenttel lehet megkötni, aki erre a néptől megfelelő felhatalmazást kapott. Ha sok a jelentkező, és ebben a szándékosan félrevezetett országban a szavazatok a saját pecsenye-sütögetők öncélú kampányai nyomán megoszlanak – akkor fennáll a kockázata, hogy az Orbán csoportot nem sikerül leváltani. Vagy ha sikerül is, az ország a korábbi törvénytelenül törvényes bebetonozások révén mégis, továbbra is működésképtelen marad. El kell tehát érni, hogy a szavazatokat az a mozgalom szerezze meg, akinek esélye is van arra, hogy megvalósítsa, amit az ország vár tőle. Ezt úgy lehet elérni, hogy:

1./ A Civil- és az ellenzéki kerekasztalnak előrehozott választást kell kiharcolnia, mielőtt még az Orbán csoport ennek a szabályait is megváltoztatja

2./ A választásokon természetesen mindenki indulhat, aki megfelel a törvényi előírásoknak

3./ Az indulók mindegyike számára lehetővé kell tenni, hogy a Politikai Minőségi Garancia Rendszer előírásainak önkéntes elfogadásával jelezze a választók felé, hogy nem csupán a kasszakulcsot akarja, hanem hajlandó felelősséget is vállalni a tevékenységéért

4./ A választók logikusan arra a pártra fognak szavazni, amelyik elfogadta a PMGR előírásait, benne a társadalmi szerződés megszűnésének előre megfogalmazott feltételeivel, a többiek pedig továbbra is játszhatják a felelőtlen ellenzék szerepét – feltéve, ha egyáltalán bejutnak a parlamentbe

5./ Ha netán minden párt elfogadja a PMGR előírásokat, akkor elvileg bármelyikre lehet szavazni – de vajon miért szavazna a nép nagy számban olyan pártokra, akik már alaposan besározódtak és vastagon felelősek azért, ami ebben az országban történt? (az ilyen szavazatok akár nagyon könnyen elvesztett szavazatok is lehetnek, tehát Magyarország érdekében a “régebbi új pártoknak” is az új politikai erőre való szavazást kellene forszírozniuk – ez ám a 22-es csapdája)

6./ A PMGR egyik legfontosabb eleme, hogy a néptől kapott felhatalmazással a párt nem élhet vissza, ennek nyomán pártkatonák helyett a felelős posztokra kötelezően szakembereket kell állítania.

7./ A folyamatos civil kontroll érdekében olyan elismert szakemberekből kell egy párhuzamos árnyékkormányt felállítani, akik hatalommal nem rendelkeznek ugyan, de állandó kapcsolatot tartanak a szakterületen dolgozó többi civil szakemberrel, illetve folyamatosan fogadják, és korrektül meg is válaszolják a lakosság részéről érkező javaslatokat, észrevételeket is, illetve kötelesek korrektül megválaszolni a sajtó által feltett kérdéseket is.

8./ Az új felállásban a civil árnyékkormányhoz érkezett javaslatok alapján azonnal meg kell kezdeni a törvények felülvizsgálatát, azokra a pontokra vonatkozóan, amelyek a társadalom számára káros rendelkezéseket tartalmaznak, illetve bennfentes érdekeket álcáznak. Az újra szövegezett / módosított törvények mellé minden esetben egy igazolás kell csatolni, ami azt az indoklást tartalmazza, hogy miért előnyös az új törvényszöveg a magyar társadalom számára. Ezzel az is biztosítható, hogy a szabályozás szakszerű és valóban hasznos is legyen, ne csak a korrupciót segítse, és a bürokráciát növelje.

A nép felelőssége

Minden párt azt állítja, hogy Magyarországon demokrácia van. Demokrácia = a nép uralma. Sajtóhírek szerint a nép manapság nagyon elégedetlen a választott kormány és a parlamenti pártok tevékenységével egyaránt.

Minden eddigit meghaladó, 57 százalékos a pártoktól elfordulók aránya, és a lakosság 84 százaléka szerint rossz irányba tart Magyarország – állapította meg a január elején, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatása eredményeként az Ipsos. (2012. január 12.) Egy ennyire feszített helyzetben a magyar nép vajon miért nem él a hatalmával? Feltehetőleg azért, mert nincs is hatalma, mégpedig azért nincs, mert azt felelőtlenül, feltételek és garanciák nélkül átruházta a kormányra, és fogalma sincs, hogy ezt a súlyos hibát hogyan tegye jóvá! Ez két dologra is rámutat. Az egyik, hogy a jól hangzó “demokrácia” szó Magyarországon nincs megtöltve tartalommal, csak fedőnév, ami azt hívatott leplezni, hogy Magyarországon továbbra is korlátlan párturalom van, azaz 1989.-ben mégsem történt rendszerváltás. A másik, hogy a nép nem tud élni a hatalmával, még akkor sem, ha erre nagyon nagy szüksége lenne, méghozzá azért, mert a valódi hatalomgyakorlásra nincs megfelelő eszköze.

Kérdés, hogy akkor most mi lehet a megoldás. Hogyan pótoljuk be az elmaradt rendszerváltást, fegyverrel vagy ésszel? A jelenlegi párturalom lekötelezettjei mindent megtesznek, hogy továbbra is félrevezessék az embereket, az Európai Unió jogos követeléseit hazug módon Magyarország önrendelkezési jogai megsértésének igyekeznek feltüntetni, és aláírásgyűjtésbe kezdtek. Ez is arra kell, hogy ösztönözze a kormány intézkedéseit súlyosan megszenvedő magyar népet, hogy külső segítség igénybevétele nélkül fejezze ki többségi akaratát az elnyomó kormány leváltására. Ha a nép valamit nem akar, akkor azt egyértelműen ki kell nyilvánítania.