NOL komment 2012.02.16.

Abban igaza van Orbánnak, hogy a magyar emberek akaratát csak a magyar emberek akarata írhatja felül. Ha tehát nem akarjuk megengedni, hogy Orbán ránk hivatkozva hazudozhasson, akkor meg kell szólalnunk. Erre tálcán kínálja a lehetőséget az ummm.hu! Ahogyan az Internet a hálózatok hálózata, az UMMM a mozgalmak mozgalma kíván lenni. A platform és a lehetőség tehát már adott arra, hogy az “Aláírom” gombra kattintva ellentmondjunk az orbáni hazugságoknak – már csak azok az emberek kellenek, akik ezt hajlandók megtenni! A felháborodott kommentek csak lehetőséget adnak a talicska-féléknek, hogy szeretett vezérük hazudozásait a saját hazugságaikkal védelmükbe vegyék, tehát a jó megoldás, az “Aláírom” gomb használata! Kérlek, adjatok hírt e lehetőségről minél több embernek, persze csak akkor, ha egyetértetek az ummm.hu oldal tartalmával!

A hozzászólást az “Orbán válaszolt: Igazolóbizottságosdit nem játszunk” cikk re adott válaszként írtam, a cikk és a többi komment itt olvasható: http://nol.hu/belfold/orban__igazolobizottsagosdit_nem_jatszunk

Döbbenetes valóság és következtetések

A hatalom papíron a népé, valójában azonban a lakosság véleménye a politikusok számára csak azon az egy napon számít, amikor korlátlan biankó felhatalmazást kapnak a nép feletti uralkodásra, illetve az államkasszához való szabad hozzáférésre. Az uralkodáshoz őket hozzásegítő üzleti körök ezután benyújtják a számlát, spanjaiknak jól fizető vezetői beosztásokat kérnek, hogy az általuk favorizált párt győzelmébe befektetett pénzüket sokszorosan visszaszerezhessék. A korábbi elit által már korábban vezetői pozíciókba helyezett spanok továbbra is a korábbi elit számára szakítanak ki pénzeket, így már a megnyert választás másnapján elindul az osztozkodás, melynek során a nép és az ország érdekei máris figyelmen kívülre kerülnek. Megszerzett pozíciójából fakadóan mindenki megpróbálja a lehető legtöbbet kiszakítani saját maga – és a saját spanjai – számára, ami egy éles, vitákkal tarkított belső küzdelmet jelent, de miután minden kalandornak szüksége van arra, hogy harácsolását jogszerűnek láttassa, a szavazás és törvényhozás kérdésében egyezségre kell jutniuk. A képviselők egy dologban emiatt mindig meg tudnak egyezni, méghozzá a saját nagyvonalú javadalmazásuk, illetve a saját – bemondásos – költségtérítéseik ügyében. E megegyezést követően aztán a fehérgallérosok részéről már indokolt a pártfegyelemre való hivatkozás, azaz ettől kezdve minden képviselőnek megmondják, hogy melyik határozatnál melyik gombot kell megnyomnia. A politikusok ezután az általuk foglalkoztatott- és nagyvonalúan “közpénzelt” jogászok hadával olyan jogszabályi megfogalmazásokat kreáltatnak, ami szövegezésében jogszerű, a tartalom azonban mégsem a köz, hanem a hatalmi pozícióban lévők érdekeit szolgálja. A húsosfazék közelében mindenki lefizet mindenkit, hogy a konspiráció tartósan fennmaradjon, beleértve a külföldi politikát, a sajtót, illetve a médiát is. A civil társadalmat pedig szándékosan megosztják, vitákat és ellentéteket kreálnak, illetve gondoskodnak róla, hogy a nép mindig “mással legyen elfoglalva.” A Fidesz ténykedése “csupán” annyiban tért el elődei protokolljától, hogy ő mindezt nem titokban, hanem arcátlan nyíltsággal csinálja. A nagy osztozkodásban a népnek az jut, ami marad. A pártok korábban ezt segélyekkel próbálták korrigálni, de a Fidesz ebben is más! Szerintük pusztuljon el az, aki nem elég életképes. Matolcsy szerint negyvenhétezerből meg lehet élni – bár a pökhendi szemforgató e kijelentése során időintervallumot nem jelölt meg, tehát nem tudhatjuk, hogy gazdasági mekkmesterünk szerint napi vagy heti negyvenhétezerről van-e szó.

A tényállás tehát világos: politikusaink szerint a magyarországi demokrácia a politikusok uralmát jelenti a kiszolgáltatott nép felett, a fékek és ellensúlyok szerepe pedig az, hogy a civilek ne avatkozhassanak bele a folyamatokba

Következtetések:

1./ akinek ez a felállás megfelel, az csak maradjon inaktív

2./ akik változást akarnak, azoknak össze kell fogniuk

3./ be kell látni, hogy a politikai elitváltás egy nagyon kicsit még ráér, a civileknek előbb a beleszólás, illetve a hatalom feletti kontroll jogát megszerezniük

4./ ennek érdekében széleskörű összefogásra, intelligens vezetőkre, okos stratégiára, és megfelelő taktikai lépésekre van szükség

Most időszerű az Orbán diktatúra megbuktatása

Előre borítékolható, hogy a magyar miniszterelnök hamarosan jófiú lesz. Demokrácia-ellenes vircsaftja után okosan rendezni fogja nemzetközi kapcsolatait, hitelhez jut, az általa és kegyencei által létrehozott, megjelenésében demokratikusnak ható rendszert előbb-utóbb a külföld, és az EU is elfogadja. Ha ez bekövetkezik – ha az Orbánnal elégedetlen 84 százalék nem lép időben – akkor végleg Orbáné és talpnyalóié lesz Magyarország, a szolgasorba taszított nép pedig időtlen időkig sínylődhet gátlástalan uralmuk alatt.

Nem várhatunk 2014.-ig! Nem szabad megengedni, hogy a már minden elemében teljesen kiépült, de némileg még instabil Orbáni konspirációs rendszert ez a cezaromániás diktátor bombabiztossá tegye, és a régi-új egypártrendszert újra-és véglegesen az országra erőltesse. Cselekedni kell, mozgósítani kell, de azonnal! Minden perc számít, mert Orbánnak már van saját alkotmánya, van saját választási törvénye, van saját köznevelési törvénye, van saját felsőoktatási törvénye, saját szakmunkásképzője és saját egyeteme, van saját közmunkarendszere, saját közép- és felsőosztálya, van saját igazságszolgáltatása, és saját Alkotmánybírósága, van saját rendőrsége, saját bankja, és vannak saját gyárai, van saját törvénykezése, saját frakciója, saját sajtója, saját focicsapata. Tehát van egy teljesen kész, saját egyéni elképzelésére szabott, csak őt szolgáló országa.

Viszont nincs már mögötte a kétharmad, tehát diktatórikus birodalma egy előrehozott választáson könnyen romba dönthető, a félrevezetett nép könnyedén visszaveheti tőle a hatalmat! Nem szabad a töketlen ellenzékre várni, most a civileknek, a népnek kell lépnie! Annak idején Orbánt is, és az ellenzéket is a nép hozta létre- és növelte nagyra azzal, hogy mögéjük állt, aztán pedig mindegyikükben csalódott, mert “művei” kivétel nélkül mind visszaéltek a nekik adott biankó felhatalmazással.

A népnek tanulnia kell a hibáiból, és helyre kell hoznia, amit elrontott! Igenis létrejöhet egy Új Működő Magyarország, ha nagyon gyorsan kinövi magát egy új mozgalom, és abból egy olyan új párt – amelyik elődeivel ellentétben nem uralkodni, hanem szolgálni akar – és erre azonnali, kézzelfogható garanciát is ad. Mert van programja, amely egyszerű, világos és így mindenki számára érthető. Mert felhatalmazást kér ugyan a néptől Orbán eltávolítására, de nem akar magának korlátlan párthatalmat, és nem akar biankó felhatalmazást sem. Sőt nem kéri a kasszakulcsot, és nem kér egyetlen fillér állami párttámogatást sem. Az eddigi pártokkal ellentétben viszont vállalja, hogy működése felett – a teljes négy éves ciklus alatt – folyamatosan érvényesülhet a civil társadalom kontrollja. Így tehát a már jól lejáratódott, enyveskezű pártokkal ellentétben megérdemli a nép bizalmát!

Nem kell tehát a bennfentes politikai párt-paktumokra játszó ellenzéki kerekasztal! Civil kerekasztalra van szükség, olyan önkéntes civil szerveződésre, amely párt-függetlenül alkotja meg a folyamatos társadalmi kontroll intézményesített kereteit, előkészíti az előrehozott választásokat, továbbá javaslatot terjeszt elő a zsákmányszerzésben élenjáró politikusok anyagi kártérítésére, illetve az ebből származó bevételeknek a magyar társadalom számára legelőnyösebb felhasználására.

Választási számtan és az új kétharmad

A Fidesz azt állítja, hogy egy kétharmados többségnek abszolút joga van arra, hogy döntéseket hozzon az ország ügyeiben. A kérdés már csak az, hogy ki mögött van kétharmados támogatottság. 2009.-ben senki mögött sem volt kétharmad, a 2010.-es választásokon a Fidesz mögött VOLT! De vajon MOST ki mögött van kétharmados támogatás? Ha bebizonyosodna, hogy a Fidesz mögött már nincs kétharmad, akkor a Fidesz már nem lenne jogosult minden kérdésben dönteni. Jelenleg a legitimitás tekintetében tehát súlyos bizonytalanság van, amit egy demokráciában csakis a nép bevonásával, egyetlen módon lehet tisztázni: előrehozott választással! Ez azonnal világos legitimációs helyzetet teremtene. Ha ezt a választást a Fidesz túlnyerné, ám folytassa, amit csinál. Ha a Fidesz nyerne, de kétharmadnál kisebb eredménnyel, akkor már korlátozva lenne, de beépített emberei révén és civil kontroll hiányában ugyanazt folytathatná, amit most csinál. Ha nem a Fidesz nyerne, akkor – beépített emberei és a kontroll hiánya miatt ugyanaz történne, mintha nyert volna – azaz továbbra is a Fidesz irányítaná az országot. Az előrehozott választást kezdeményezők számára tehát az egyetlen jó megoldás, ha nem a Fidesz, hanem valaki más nyerne kétharmaddal, mert akkor az új győztes mindent visszavonhatna, amit a Fidesz tett, a Fidesz beépített embereit is eltávolíthatná, és Magyarország a nép akaratából az Intelligens demokrácia útjára léphetne.

Igen ám, de az ellenzék impotens pártjai alkalmatlanok arra, hogy leváltsák a Fideszt, mert “büntetett előéletük” alapján nem érdemlik meg és nem is tudják megszerezni a társadalom bizalmát, ezért mindenképpen egy új, “büntetlen előéletű”, hiteles politikai erőre van szükség, akiben megbízhat a nép! De kiben bízhat meg maradéktalanul a nép? A válasz egyszerű: senkiben. Ezért csak olyan új politikai erő- vagy erők jöhetnek szóba, amelyek HAJLANDÓK ELŐRE TÁRSADALMI SZERZŐDÉST KÖTNI A NÉPPEL, vállalva, hogy a Politikai Minőségi Garancia Rendszer (PMGR) előírásait magukra nézve kötelezőnek tartják. Ha esetleg több párt is vállalja ezt, akkor viszont fennáll a veszély, hogy a választók szavazatai megoszlanak, és a marad továbbra is a Fidesz – aki viszont senkinek semmire nem adott semmiféle garanciát, és várhatóan továbbra is erőből akar politizálni. Ezért vagy egyetlen óriási támogatottságú új PMGR pártnak kell színre lépnie, vagy több PMGR pártnak kell előre- és okosan választási szövetséget kötnie, úgy, hogy előre felosztva a területet minden választási körzetben csak egyetlen PMGR párt indulna a Fidesz ellen. BÁRMELYIK MEGOLDÁS ESETÉN ÚJ KÉTHARMAD JÖN LÉTRE, méghozzá úgy, hogy a PMGR vállalások nyomán a politika állandó társadalmi felügyelet alá kerül, amelyben egy erős és állandó civil kontroll gondoskodik arról, hogy a nép kárára soha többé ne történhessenek hatalmi visszaélések. Amelyik párt a PMGR előírásokat nem vállalja, arra nem érdemes szavazni! Amelyik vállalja, az garantáltan a népet fogja szolgálni, mert az erős civil kontroll alatt uralkodásra többé nem kap lehetőséget. Most aztán eldől, hogy ki hajlandó erős önkorlátozásra és összefogásra az ország érdekében, a népnek pedig csak arra érdemes szavaznia, aki erre hajlandó!

Az erőből politizáló Fidesz súlyos bajba kerül, hiszen ha vállalja a PMGR előírásokat, akkor el kell fogadnia egy fölé kerülő erős civil kontrollt, ha nem vállalja, akkor valószínűleg iszonyúan kevés szavazatot fog kapni, és ezzel meg is dől a kétharmados mutatványa. Azonnal fel kell tehát állnia egy választást előkészítő civil csoportnak, amely folyamatosan tudja fogadni az állampolgárok jelentkezését, ötleteit, javaslatait, és ennek nyomán folyamatos tájékoztatást is ad arról, hogy hol tart a leendő, az erős és állandó civil kontroll biztosítására alkalmas, önkéntes civil szakemberekből álló árnyékkormány szervezése. Mert az már nem járható út, hogy válasszatok meg, aztán majd csinálunk valamit. Itt és most csak az a járható út, hogy előre kell letenni a megfelelő programot az asztalra – és garanciát is kell vállalni annak megvalósítására, hogy a magyar társadalom világosan eldönthesse: jó-e neki az új ajánlat, vagy meg akarja tartani a jelenlegi kormányt.

Búcsú a kollégáktól

Kedves Gabriella, kedves kollégák! Egy kicsit csalódott vagyok. Valahogy szinten alulinak tartom, hogy amikor valakiknek a figyelmét arra akarom felhívni, hogy a mi szakmánkat is a politika és a korrupció teszi tönkre – és ez ellen megoldást is kínálok – akkor meg sem nézve, hogy miről van szó, olyan választ kapok, mintha egy idióta politika-rajongó lennék. Tudom, hogy Ti csak szakoktatók vagytok, tudom, hogy húsz éve nem a Ti hazátokat lopják szét, és a járművezető-képzésben szerintetek minden a legnagyobb rendben van, de 2009.-ben én ott voltam azon a minisztériumi egyeztetésen ahol az összes érdekképviselet nemet mondott a kötelező továbbképzéshez hozzárendelni kívánt vizsgára. Ennek ellenére az NKH nyomására már benne van az 1988. évi Közlekedési Törvényben, és lehetővé teszi, hogy korrekt szakembereket egy tollvonással kiírjanak a szakmából. Önhibámon kívül lemaradtam a tavalyi továbbképzésről, ennek nyomán hamarosan engem is törölni fognak a névjegyzékből – pedig 1986 óta oktatok, és 1991. óta van saját iskolám, továbbá önszorgalomból évek óta a szakterület önkéntes szakértője vagyok. Bent jártam a BME ejjt-n, megérdeklődni, hogy mit tehetek, a válasz egyszerű volt: SEMMIT! Majd, ha 2012.-ben az újabb 70 milliót kell bekaszálni a kötelező továbbképzésen, akkor esetleg visszatérhetek a szakmámba. Nem fogok!

Úgy döntöttem, hogy ha ez az aljasság megtörténik, akkor felveszem a kesztyűt a korrupt politika ellen, és civil szakemberekkel összefogva megpróbálom megszervezni, hogy az egyes szakterületeken ne buta politikusok, hanem – szakmai szempontok alapján, hozzáértő, civil szakemberek határozzák meg a tennivalókat. A járművezető-képzést is a helyén szeretném kezelni, mert ez nem egy csaló oktatók által végzett alantas segédmunka, ahogyan azt a korrupt NKH állítja, hanem egy nagyon komoly presztízst érdemlő, közlekedésbiztonsági szempontból kiemelkedően fontos tevékenység – feltéve persze, ha a szakterületen dolgozó szakemberek hozzáállása is ezt bizonyítja. Ma még sok kolléga csak könnyű pénzkereseti- és ügyféllehúzó lehetőségnek látja a szakmát, más nem is érdekli, csak hogy hogyan lehet minél több pénzt, minél könnyebben beszedni. A képzési minőség, a szakmai presztízs nem számít, a tömeges selejt gyártás és a korrupció ellen úgy tűnik rajtam kívül senkinek nincs kifogása, a széthúzás pedig döbbenetes. A politika Magyarországon azért tudott mindenre rátelepülni és mindent beszennyezni, mert hagytuk, hogy megtegye. Mert megengedtük, hogy a civileket, a civil szakembereket semmibe vegyék, mert biankó felhatalmazást adtunk arra, hogy a fehérgalléros politikai bűnözők azt tegyenek, amit csak akarnak. Nem lett volna szabad. De most jóvátehetjük!Szakmai napi kérdésekbe én már nem akarok beleszólni, azt viszont tudom, hogy ha egyszer majd nem lesz tanulótok és nem lesz miből megélni, akkor már nem az új vezetési karton design lesz a legnagyobb problémátok. Erre komoly esély van, hiszen az NKH távoktatás nemsokára fel fogja szippantani előletek az ügyfeleket, és biztosak lehettek benne, hogy a csókosok nem csak az elméleti képzésből fognak kiszorítani benneteket, hiszen akihez az ügyfél beiratkozott, az diszponál a tanuló-kocsira való kiosztás felett is. (az NKH a csaló olcsójános autósiskolák jól bevált receptje alapján nyomul) Tehát megfontolásra javaslom, hogy változtassatok azon az attitűdön, hogy “az ország baja nekünk nem bajunk, ha körülöttünk éhen halnak, megfagynak ahhoz nekünk semmi közünk”. Mert lehet, hogy nemsokára Ti kerültök ilyen helyzetbe!

Kölcsey azt mondta: “Hass, alkoss, gyarapíts, s haza fényre derül.” Én búcsúzom, de jelzem, hogy minden szakmáját szerető, arra hivatásként tekintő kollégának szívesen segítek, ha hozzám fordul – és az adott ügyben nekem módomban áll segíteni. Javaslom, hogy látogassátok meg a www.ummm.hu weboldalt. Szerintem megéri! Ha ti is így gondoljátok, akkor már csak az “aláírom” gombra kell kattintani – a többi már adja magát!