BŰNLAJSTROM

Felkérek mindenkit, akit Miklósi István gondolatai megérintettek, hogy ne csak sürgősen csatlakozzon a Pletykaklubhoz, de hozza magával a saját maga által készített bűnlajstromot is, benne a sérelmes eseményekkel, valamint az elkövetők konkrét megnevezésével – hogy  amikor eljön a felelősségre vonás ideje, akkor a bizonyítékok kéznél legyenek.
Azt kérem, ne zavarjon meg senkit, hogy a valós társadalmi  párbeszéd helyszínét Pletykaklubnak nevezzük – mert ez csupán okos önvédelem!
A szólásszabadság jogán ugyanis a gonosz politika a Pletykaklubbal nem tud mit kezdeni, így az ott felhalmozott bizonyítékok biztonságban lesznek, amíg csak felhasználásra nem kerülnek azok ellen, akik önös érdekből hajlandók voltak elárulni embertársaikat és kiszolgálni a gonoszt. Az sem baj, ha ez a tudomásukra jut, és tényleg elkezdik visszafogni magukat – netán egyesek el is menekülnek a süllyedő hajóról. A két törvény mentén, a pletyka ereje és a kulcsrakész stratégia segítségével áprilisban egy új időszámítás kezdődhet! Mindenkit várunk a csapatba, aki egyetért Miklósi István tiszta gondolataival, és nem kíván a gazda jó-és fegyelmezett háziállata maradni! Mert az EMBERNEK ki kell állni az igazáért, különben már nem ember, csak egy “embernek látszó tárgy”!

AJÁNLOTT OLVASMÁNY! KITŰNŐ RENDSZERKRITIKA

AJÁNLOTT OLVASMÁNY! KITŰNŐ RENDSZERKRITIKA

N Y Í L T L E V É L

Tisztelt ÁNTSZ!
A nevem Miklósi István (szül: Szerencs, 19XX.XX.XX. an: XXXXXXXX XXXXXXX, lak: XXXXXXXXX XXXXXXX utca XX szám). A gyermekem most 6-ik osztályos, a neve Miklósi Angéla (szül: Miskolc, 20XX.XX.XX., an: XXXXXX XXXXXXX) Az iskolában most lenne esedékes az MMR emlékeztető védőoltás. (A személyes adatokat innen kitöröltem, de az ANTSZ-nek küldött levélben benne maradtak.)
Tudom, hogy a gazdám (az állam) kötelezett arra, hogy gyermekemet beoltassam, persze szigorúan csak a “saját érdekünkben”. (Ha valaki kicsit jártasabb a történelemben, akkor tisztában van vele, hogy minden diktátor Hitlertől kezdve Sztálinig, mindig csak az emberek érdekében cselekedett, bár igaz, hogy emiatt több tízmillió ember halt meg, de a lényeg, hogy ők “csak jót akartak, és mindegyik jó ember volt, csupa szív, meg csupa szeretet, meg csupa jóság.”) Én egy fegyvertelen békeszerető ember vagyok, és ha nem teljesítem a gazdám parancsát, akkor fegyvereseket küld ellenem, ezért FIZIKAILAG NEM TUDOK ELLENÁLLNI, ÉS NEM FOGOK ELLENÁLLNI. Írják meg, hogy mikor és hova vigyem a gyermekem beoltani, és odaviszem. A fenyegetés és kényszer hatására fizikailag együtt fogok működni, és semmilyen fizikai ellenállást nem fogok tanúsítani! Bár testileg rabszolgának születtem (senki sem reménytelenebbül rab, mint aki tévesen hiszi azt, hogy szabad.) viszont szellemileg szabad vagyok. A jelenlegi diktatúra amit demokráciának hívnak a szellemi szabadságomat nem tudta elvenni, és azt hangoztatja, hogy nem is akarja. Jogom van, hogy az legyen a véleményem és azt gondoljak, amit akarok. A védőoltásokat ellenzem. Hatástalannak, és veszélyesnek tartom őket, ami kizárólag csak a gyógyszergyártók pénztárcáját tömi, és gyakorlati hasznuk erősen megkérdőjelezhető. Azt, hogy miért gondolom így, nem fogom itt részletezni. Akit érdekelnek a részletek nézzen utána annak, hogy az oltásokban található higany milyen hatással van az idegsejtekre, vagy nézzem utána a squalene (ejtsd: szkvalén) működésének, veszélyeinek, úgyis rákereshet, hogy “öböl szindróma”, de a legjobb az, ha elolvassa Niel Z. Miller: Védőoltások, kérdések és kételyek című könyvét, Kétezeregy Kiadó 2003.
Szóval a lényeg az, hogy szellemileg szabad vagyok, és ezt a szabadságot SENKI nem veheti el tőlem. Ha a védőoltásokat ellenzem, akkor ellenzem és S E N K I N E K nincs joga, hogy arra kényszerítsen, hogy írásos beleegyezésem adjam olyanhoz, amivel nem értek egyet.
Ma (2012 szeptember 28, péntek) voltunk a gyermekemmel az iskola orvosnál pót-oltásra. Mondtam, hogy itt a gyerek, ha akarja oltsa be, de nem fogom a korábban már kétszer is kiküldött nyilatkozatot aláírni. Azt mondta, ha nem írom alá, akkor nem oltja be a gyereket, és feljelent az ÁNTSZ-nél.
A szóban forgó nyilatkozat, amit gyermekemmel korábban kiküldtek egy beleegyező nyilatkozat. Azt üzenték a gyerekkel többször is, hogy kötelező aláírnom és visszaküldenem. A nyilatkozat végén a következő szerepel:
“A leírtakat tudomásul vettem, és aláírásommal hozzájárulok, hogy gyermekem megkapja az MMR emlékeztető védőoltást.”
Addig hajlandó vagyok aláírni, hogy “A leírtakat tudomásul vettem.” Viszont azt már nem, hogy ” hozzájárulok, hogy gyermekem megkapja az MMR emlékeztető védőoltást.” Ha ezt a részt kitörlik belőle, akkor a tudomásul vételt aláírom, és alávetem magam a kényszernek, de hozzájárulni akkor sem fogok.
Mint korábban említettem, fizikailag engedve a kényszernek, együtt fogok működni, DE szellemileg SOHA. Ismétlem szellemileg SOHA nem fogok hozzájárulni, hogy gyermekem megkapja az oltást, így ÖNSZÁNTAMBÓL SOHA NEM FOGOM ALÁÍRNI sem ezt sem semmilyen olyan beleegyező nyilatkozatot, amiben burkoltan vagy közvetlenül az szerepel, hogy az oltás akaratommal egyező lenne.
SENKI nem kényszeríthet arra, hogy olyan dolgot írjak alá amivel nem értek egyet. Egy hadifoglyot, egy bűnözőt, egy terroristát sem lehet arra kényszeríteni, hogy olyat írjon alá amivel nem ért egyet. Akkor milyen alapon akarnak bárkit erre kényszeríteni? Vagy kevesebb jogom van mint egy hadifogolynak, egy bűnözőnek vagy egy terroristának?
Ezt a beleegyező nyilatkozatot, még alattomosabb és aljasabb dolognak tartom, mint magát az oltást.
Rám kényszerítenek egy olyan dolgot amit nem akarok, majd rám akarják azt is kényszeríteni, hogy ehhez jópofát vágjak, és a beleegyezésemmel levegyem a felelősséget azoknak a válláról, akik ezt erővel rám kényszerítették. Így, ha a későbbiekben bármilyen probléma merülne fel akkor majd tudják lobogtatni a nyilatkozatot, hogy:
“Itt van, beleegyezett, aláírta. Ha nem értett egyet minek írta alá, senki nem kényszerítette.”
Ez szokott az utólagos duma lenni.
Ha az oltás kényszer tehát kötelező, akkor miért van ehhez szükségük az én beleegyezésemre? Ha kötelező, akkor pont elég kell legyen az, hogy fizikailag nem állok ellen, és lehetővé teszem a gyermekem beoltását.
Itt nem pusztán szavakon lovaglásról van szó, sőt elsősorban még csak nem is magáról az oltásról, hanem a szabadságról. Az én és a többi ember testi és szellemi szabadságáról.
A testi szabadságomat elvették, ha nem teszem azt amit parancsolnak, akkor erővel kényszerítenek, ez ellen fizikailag nem tudok védekezni. Viszont hiszek a szabadságban, hiszem azt, hogy az ember szelleme szabad, és ezt semmilyen fizikai hatalom nem képes elvenni. Hiszek abban, hogy a szellemi szabadságát csak akkor veszíti el az ember, ha önként lemond róla. Mindegy, hogy miért mond le valaki a szellemi szabadságáról, fizikai kényszer, fenyegetés, pszichológiai nyomás, vagy bármi más hatására, a lényeg, hogy neki önként kell lemondani, másként nem vehető el tőle.
Mindenkinek joga van a vallásszabadsághoz, legyen az keresztény, hindu, buddhista, zsidó, vagy muzulmán. Én is vallásos vagyok a magam módján. Hiszek Istenben, hiszek Jézusban. Mivel egyetlen vallással sem tudok teljesen azonosulni, ezért a saját hitemet nem egyházi kereteken belül gyakorlom. Hiszem azt, hogy Isten nem tesz különbséget vallás és vallás között. Hiszem azt, hogy csak az számít, hogy az ember higgyen Istenben, és a tőle telő lehető legjobb életet élje, szeretetben, megértésben és a mások iránti tiszteletben. Hiszem azt, hogy Isten szabadságot adott nekünk, amit senki nem vehet el, ha mi nem adjuk oda. Testileg erőszakot tehetnek rajtunk, és elvehetik a testi szabadságunkat próbára téve ezzel hitünket, de szellemi szabadságunk Istentől való és rajta kívül senki nem veheti el. Ez a hit nekem mindennél fontosabb, és erről nem mondok le! A szabadságba vetett hitem MEGINGATHATATLAN! Ezt valószínűleg kevesen értik meg ezért elmondok egy rövid történetet. Nem tudom, hogy igaz-e, de megmutatja milyen az igaz hit.
Egy templomban mise volt, ahol sok ember vett részt. Bement egy ember géppisztollyal és azt mondta, hogy: Aki úgy érzi, hogy nem érdemes Jézusért meghalni, annak 5 perce van, hogy elhagyja a templomot. 5 perc múlva már csak a pap a fegyveres és alig pár ember maradt a templomban. Ezután azt mondta a fegyveres: Atyám, folytathatja a prédikálást, megszabadítottam a képmutatóktól, és kiment.
Ez a példa azt mutatja, milyen a megingathatatlan hit. A megingathatatlan hitemhez pedig olyan elszántság társul, amit csak egy másik példával tudok kifejezni:
Egy japán falut lerohantak a banditák, megöltek mindenkit aki ellenállt. A vezér magához kérette a falu vezetőit. A vezetők elmentek, és a félelemtől remegve mondták, hogy itt vannak mind kivéve 1-et egy zen szerzetest, akit nem tudtak meggyőzni, hogy elmenjen. A bandavezér mérges lett, és maga ment el a szerzeteshez. Azt mondta neki:
– Miért nem jöttél el, amikor hívattalak? Tudod, hogy olyan emberrel állsz szemben, aki egy szempillantás alatt kettévág a kardjával úgy, hogy közben a szeme sem rebben?
Erre a szerzetes ezt válaszolta:
– És te tudod, hogy olyan emberrel állsz szemben, akit egy szempillantás alatt kettévághatsz a kardoddal, úgy hogy közben a szeme sem rebben?
Ha pusztán azért akarnak megbüntetni, vagy börtönbe zárni mert nem írtam alá olyat amivel nem értek egyet, akkor tegyék. Nem ártottam senkinek, nem bántottam senkit mindössze más a véleményem mint a többieknek. Ha ezért megbüntetnek, akkor az emberek legalább látni fogják, hogy rabszolgák, és elgondolkoznak. Ha az a sorsom, hogy példát mutassak akkor megteszem, még akkor is ha szívesebben élném az átlagemberek hétköznapi életét. A szellemi szabadságomat akkor sem adom. Nem célom, hogy mártír legyek, de ha ez felébreszti az embereket, és az én szenvedésem által kicsivel jobb lesz a világ akkor megérte. A jelenlegi életmódunk, arra tanít minket, hogy mindenki csak a saját érdekeit nézze. Puhányokká váltunk, elszoktunk az önzetlenségtől elszoktunk attól, hogy magunknál magasabb célért bármilyen veszélyt vagy terhet vállaljunk, mindenkiben az van, hogy a túlélésért inkább megalkuszik, ezért lett világunk, mélyen korrupt és gonosz, amit a demokrácia álarcával fednek el.
4 évente eljátszanak egy színdarabot, amit választásnak hívnak, hogy azt higgyék az emberek hogy beleszólásuk van a dolgok menetébe, közben pedig a megválasztott bábokat mindig ugyanazok irányítják a háttérből. A megválasztott kormányok pedig soha nem vonják vissza elődeik törvényét, legalábbis a lényeges törvényeket. Soha nem vontak még politikust felelősségre azért mert rossz döntést hozott. A szolgát nem vonják felelősségre amíg teljesíti a parancsot, csak akkor ha engedetlen és akkor is csak valami személyes bűne miatt.
Tudom, hogy úgy látszik mintha ennek a témának semmi köze nem lenne az oltásokhoz, vagy a szabadsághoz, pedig nagyon is van. Csak akkor ismerheti fel valaki a valóságot, és láthat át a fátylon, amit a média nap mint nap ránk borít, ha az összképet nézi, és észreveszi, hogy a darabok hogyan illeszkednek egymáshoz.
Az emberek higgyék azt, hogy szabadok, hát játsszuk el nekik ezt a demokrácia nevű színdarabot, így nem fognak ellenkezni. De ettől még a valódi hatalom rabszolgának, sőt inkább hasznot hozó háziállatnak tekint minket, és úgy is bánik velünk. Születésünkkor megbélyegeznek, mint egy tulajdont, csak nem a testünkre sütik a bélyeget, hanem igazolványt adnak amire saját magunknak kell vigyázni. Ezen az igazolványon van a sorszámunk, amit TAJ számnak hívnak. Utána kötelező iskolába járni, ahol engedelmes és szófogadó polgárt nevelnek belőlünk, és azt és úgy tanítanak, amit akarnak. Nem számít van-e gyakorlati haszna, és nem számít igaz-e. A lényeg, hogy a gyerek minél több időt töltsön az iskolában, távol a szüleitől, hogy kellően át lehessen formálni olyanra amilyenre a gazda akarja. Ezt hívják szocializálódásnak. Aki kicsit is többre szeretné vinni, annak sok ilyen átnevelő tábort kell végigjárnia, nehogy egy másként gondolkodó a rendszerbe kerüljön. Ezekben a táborokban 3 dolog történik. 1 átnevelik a személyiséget, hogy az a gazdának tetsszen, 2 részleges tudást kap, hogy az adott tevékenységet végezni tudja, persze szigorúan csak ha majd tényleg megtanulja a szakmát a gyakorlatban is, itt ugyanis ez nem cél, 3 engedélyt kap a gazdától hogy végezheti az adott tevékenységet. Nem számít, hogy tényleg ért-e hozzá. A táborban volt, az engedélyt megkapta ez a lényeg. Ha valaki úgy tanult meg egy tevékenységet, hogy nem volt átnevelésen, az nem végezheti, mindegy, hogy ért-e hozzá vagy sem. Ha nagyon erősködik akkor elmehet letenni egy vizsgát, persze csak ha a büntetést kifizette, amit vizsgadíjnak hívnak, de úgyis olyat fognak tőle kérdezni ami nem kapcsolódik az adott tevékenységhez és csak olyan tudhatja aki volt a táborban. Ha nem sikerül a vizsgája, akkor meg menjen el a táborba és kész. Szóval aki részt vett az átneveléseken, és megkapta az engedélyt annak utána rabszolgaként kell dolgoznia, munkájának nagy részét elveszik tőle. Ezt hívják adónak.
Az 1920-1930-as években még csak a férfiak dolgoztak, a családok mégis meg tudtak élni. Most technikailag már sokkal fejlettebbek vagyunk, gépek segítségével 1 ember 10 vagy akár 100 ember munkáját is el tudja végezni, sőt már gépek gyártanak gépeket, az emberek mégis többet dolgoznak, és mégis nehezebben tudnak megélni. Gazda a cégeken keresztül bezsebeli a pénzt, saját cégeinek adókedvezményt ad, állami támogatást, pályázatot, mindezt abból amit tőlünk vett el a “közösség érdekében”.
A túlhízott bürokratikus gépezetet, amivel elnyom, és kifoszt, pedig valakinek el kell tartani. Csak nem gondoljuk, hogy a gazda ezt egyedül fogja fizetni? Közteher viselés van vagy mi? Újabb adók, és újabb felesleges szabályok és illetékek, amivel pénzt lehet elszedni és a rendszert fenn lehet tartani.
Ahhoz, hogy minél többet lehessen elvenni tőlünk, erős rendőrség kell, amit meg kell indokolni. Ezért gazdának szüksége van a bűnözőkre, hogy legyen indok a szigorú szabályokra és az erős rendőrségre, így a bűnözőket támogatni és bátortani kell, elnéző büntetésekkel, megértő bírósággal, luxus börtönökkel. Amit BTK-nak hívnak, abban van ugyan néhány olyan tétel amit a szolgák követnek el a gazda ellen (Állam ellenes bűncselekmények), ezeket tényleg szigorúan büntetik, van pár olyan tétel amit a szolgák követnek el a háziállatok ellen, sikkasztás, hűtlen kezelés, stb. Ezeknél már nem annyira szigorú a büntetés, elég ha elveszik a szolgától annak a nagy részét amit lopott.
A többi bűncselekmény olyan, amit egyik háziállat követ el a másik ellen. Ezek az elnézendő bűncselekmények. Szegény bűnözőnek rossz gyerekkora volt, hátrányos helyzetű, meg nem tud beilleszkedni, meg mindenféle zavarai vannak neki. Szóval aki bűncselekményt követ el, azt gazda megbünteti ugyan, de megértő és elnéző vele szemben.
Viszont aki szabálysértést követ el……, aaaaaaannnnnak nincs kegyelem! Zéró tolerancia, ahogy mondani szokás. Megbüntetik és ha nem fizet behajtás, levonják a béréből, elveszik autóját, ha kell a házát is. A lényeg, hogy mindenféle szabályokat hoznak, persze szigorúan csak a mi érdekünkben. (Itt jut eszembe, miért van az, hogy az ilyen szabályoknál a közösség csak akkor jár jól, ha az egyén rosszul jár? Hogy lehet, az hogyha minden egyén (a gazdagokon és a cégeken kívül) rosszul jár, az a közösségnek jó? Mi lenne ha olyan intézkedéseket hoznának, ahol az egyén jól jár? Biztos, hogy akkor a közösség rosszul járna? )
Szóval ezek az érdekünkben hozott szabályok úgy vannak kitalálva, hogy úgyis lehetetlen maradéktalanul betartani, és párszor úgyis hibázni fogunk, és akkor jön a bünti. Ezt hívják szabálysértésnek és pénzbüntetésnek, ami igazából megint csak rabszolga munkát jelent. Ahhoz, hogy a pénzhez jussunk a gazdagokon kívül a többieknek dolgozni kell. Minél szegényebb valaki annál nagyobb büntetést kap. Ez a közigazgatási bírság és ezt hívják igazságosságnak. Gyorsan hajtasz az autóddal 30.000. Ft, nem számít az anyagi helyzeted, nem számít, hogy te 1 hétig dolgozol érte a gazdagnak meg csak egy félnapi keresete. 30.000. Ft az 30.000 Ft, így igazságos, nincs kegyelem, nincs mérlegelés, főleg az olyan elvetemülteknek akik nem figyelték eléggé a sebességmérőt. Persze a gazda közvetlen szolgáinak szabad, nekik mentelmi joguk van. Ha átvernek és félrevezetnek egy országot a választási hazugságaikkal az sem számít, parancsot követnek, amúgy is, az közelről sem olyan veszélyes mint az a terrorista aki 50 km/h helyett 68 km/h-val száguld. Ott tartunk hogy egy gyorshajtásért nagyobb büntetés jár mint egy lopásért, és ez nem vicc!
Nekünk mint háziállatnak “kötelességünk”, hogy hasznot hajtsunk a gazdának, mindenféle módon, ahogy csak lehetséges. Többszörösen adózott pénzünkből újra csak adózunk és illetékeket fizetünk. Nincs jogunk még beszélni sem, még saját magunkat sem védhetjük meg sem szóban sem gyakorlatban. Ha gyakorlatban akarjuk megvédeni magunkat és valakit mondjuk már annyiszor megloptak, hogy elkeseredésében áramot vezet a kerítésbe vagy más módon védekezik, azt elítélik, mert milyen dolog már az, hogy védekezik… még valami baja talál esni a betörőnek, és akkor ki fog majd bűnözni? Gazda azt hangoztatja, hogy azért nem védekezhetünk saját magunk, mert majd a gazda megvéd. Ismerjük a szlogent, Szolgálunk és védünk! A valóság viszont az, hogy a rendőrség befolyásos embereken kívül még soha senkit nem védett meg. Mindig csak utólag cselekszik, üldözi a bűnt, és ha akarja utoléri ha akarja nem.

Ha egy eljárásban szeretnénk megvédeni magunkat, és el szeretnénk mondani, hogy nem értünk egyet a gazda véleményével, amit ítéletnek hívnak, akkor azért is büntetést kell fizetni, hogy beszélhessünk. Ezt hívják fellebbezési illetéknek. De csak nyugodtan fellebbezzen bárki, mert mindegy. A többség nem tudja, hogy hiába a fellebbezés, a gazdának mindig igaza van, semmi más nem számít. Egy dolog az igazság, és egy másik dolog a jog. A jognak nem célja, hogy igazságot szolgáltasson, csak az a célja, hogy jogot szolgáltasson (halkan mondom: persze kizárólag csak a gazdának és kegyeltjeinek). Ha nem elég a jog, akkor ott van egy másik eszköz, a jogértelmezés. Amivel a szándékosan zavarosan megfogalmazott törvényeket úgy lehet értelmezi, hogy a gazdának mindig igaza legyen. Ha ez is kevés lenne, akkor ott van még a bírói gyakorlat. Nem számít mi az igazság, nem számít mit mond a jog, nem számít még a jog értelmezés sem, csak az számít, hogy ezt így szokták csinálni, a gazdának mindig igaza szokott lenni, így most is igaza van és kész.
Esetleg van aki nem hiszi? Próbáljon pereskedni a gazdával majd rájön és a saját bőrén fogja megtapasztalni. Másik háziállattal pereskedhet bárki, ha befizették a büntetést, amit eljárási illetéknek, vagy eljárási költségnek hívnak, akkor az egyiknek majd igazat adnak, mert úgyse számít. DE mindenki jól jegyezze meg, a gazdával szemben bárki pereskedik veszíteni fog. Nem lehet pert nyerni hivatal ellen, sem semmilyen intézmény ellen, sem a gazda cégei ellen. Aki akarja higgye azt, hogy nem így van, de kérdezzen meg olyanokat akik pereskedtek a gazdával, és meg fog lepődni az eredményen.
Látható, hogy aki nem abban a ködös álomvilágban él, amit a média nap mint nap sugalmaz, az tudja, hogy a létfenntartáshoz elengedhetetlen dolgokon kívül már mindent elvettek amit el lehetett venni. Már csak egy dolog maradt ez pedig a szellemi szabadság. Ha az ember ezt is odaadja, mert ezt az egyet elvenni nem lehet, akkor nagyon mély sötétség borul az emberiségre. Ezt önként kellene odaadni a gazdának, viszont nem adom, még az életem árán sem! Ezen az sem változtat, ha ezért mások hülyének néznek.
Várható volt, hogy az életem során próbára lesz téve a hitem és az elszántságom. Úgy látszik eljött számomra ez a próba. Mindegy mi lesz a vége, ebben az egy dologban nem engedek. Fizikailag le tudnak győzni és erőszakot tudnak tenni rajtam, de szellemileg nem tudnak legyőzni, mert így döntöttem!
Tisztában vagyok vele, hogy hozzáállásom, gondolkodásom, véleményem és maga ez a levél szokatlan a többség számára. Főleg azok számára akik az iskolák és a média által már kellően “szocializálódtak”. Tapasztalatból tudom, hogyha bírósági utat kell végigjárni úgyis a gazdának adnak igazat, és engem megbüntetnek, de a szabadságomat akkor sem adom. Ha az életemet veszély fenyegetné, az sem érdekelne, mert nem félek. Ha mindenkit megölnének körülöttem, akkor minden erőmmel a sötétség ellen fordulnék, tehát megzsarolni sem lehet. Őszintén és nyílt lapokkal játszom, mert nincs hátsó szándékom. Azért részletezem ennyire a mondanivalóm mert fontos, és remélem sokan fogják olvasni, köztük a gazda is. Én vagyok az a kellemetlen szálka, amivel gazda nem tud mit kezdeni. Csak rossz és még rosszabb megoldás közül választhat. Ha engem megbüntetnek nyilvánvaló lesz az emberek számára, hogy nem egyebek mint rabszolgák és háziállatok ebben a rendszerben. Ha pedig nem büntetnek meg, akkor az a többi embert bátorítja.
Azt próbálják belénk sulykolni, hogy egy ember nem tehet semmit, az “ellenállás hasztalan”. Viszont én nem így látom, az embereknek nem kell egyen gondolkodásúnak lenniük és az ellenállás igenis eredményt hoz előbb vagy utóbb. Történelmi tény, amit kevesen tudnak, hogy a második világháború során Auschwitzban már a foglyok megérkezésekor szétválasztották a családokat, külön a férfiakat, és külön a nőket. Viszont volt egy népcsoport akiket nem. A cigányok. Ők akkora patáliát csaptak, hogy nem tudták szétválasztani őket, még az életük árán is megvédték a család egységét. Így végül is ők és kizárólag csak ők a családjaikkal együtt voltak elszállásolva a barakkokban.
Azért hozok fel történelmi példákat a XX. századból mert túl sok a hasonlóság a mai események és az akkoriak között. Társadalmunk, lassan alig észrevehetően, de mégis folyamatosan egyre inkább a fasizmus irányába tolódik el.
A kellően szocializálódott emberek ezt a kijelentésemet valószínűleg végképp kinevetik, mert azt sem tudják mi a fasizmus. Nekik leírom: A németek nácik voltak, vagyis nemzet szocialisták, diktátoruk Adolf Hitler. Az olaszok fasiszták voltak, diktátoruk Benito Mussolini. Az Ő vagyis a fasizmus atyjának a meghatározása, hogy mi a fasizmus:
“A fasizmust pontosabban korporatizmusnak kellene nevezni mert egyesíti az államhatalmat, és a korporációs hatalmat.” Magyarul az államhatalom és a vállalati hatalom összeolvadása. Amikor az állam a vállalatok érdekeit szolgálja ki az emberek érdekeivel szemben.
József Attila szavai: “A tőke és a fasizmus jegyesek.”
Georgi Dimitrov társadalomtudós meghatározása: “A fasizmus a finánctőke legreakciósabb, legsovinisztább elemeinek nyílt terrorista diktatúrája.”
Jelenleg félúton vagyunk efelé. Nézzen szét mindenki, hogy milyen intézkedések történnek.
Legnyilvánvalóbb példa a bankmentő csomag. A bankok kitalálták azt az átverést amit svájci frank alapú kölcsönnek hívtak. Ha valaki autót vett ilyen hitelre, akkor az autókereskedő forintban kapta meg a pénzét. Az adós forintban fizetett, sehol nincs svájci frank. Csak Magyarországon annyi svájci frank hitelt vettek fel, amennyi svájci frankja még talán Svájcnak sincs. Akkoriban bárki bement egy bankba és ha akart szinte még aznap felvehetett egy svájci frank alapú hitelt, viszont ha mondjuk ugyanakkora összegű svájci frankot akart váltani, mint a hitel, akkor azt mondták neki, hogy várnia kell pár napot amíg a pénz megérkezik. A hitelt viszont bármikor felvehette, arra nem kellett várni, hogy megérkezzen a pénz. Sőt nem is adták oda neki a hitelösszeget svájci frankban akkor sem ha kérte és nem is engedték, hogy abban fizessen. De még azt sem engedték meg, hogy többet fizessen be, mint a következő esedékes részlet. Minden hónapban gondosan csak 1 csekket küldtek, mintha előre megérezték volna, hogy a svájci frank akkorát fog erősödni, hogy így a felvett hitel többszörösét tudják majd az áldozatokon bevasalni árfolyamrés címszó alatt.
Bár igazából a hitel mint látható, valójában forint hitel volt, de így a három – négyszeresét tudták az ügyféltől követelni. Majd amikor ebbe a sunyi csalásba sokan belerokkantak akkor a bankok elkezdtek jajveszékelni, hogy őket mekkora kár érte, mert az emberek nem tudják visszafizetni a kölcsönöket és akkor tönkre fognak menni és jajj akkor mi lesz, össze fog omlani a gazdaság és akkor mindennek vége. Erre az állam, a mi pénzünkből kifizette a bankoknak az elmaradt hasznukat. Tehát a tisztánlátás végett egy példa, hogy érthető legyen: valaki felvett 1000 forintot svájci frank alapú hitelben, kamatokkal kezelési költséggel 2000 Ft-ot kellett volna eredetileg visszafizetnie. Majd jött “véletlenül” a svájci frank erősödése, így a tartozásból 4000 forint lett. Az adós visszafizetett 2000 Ft-ot, de többet nem tudott, mert így tervezte, ennyi volt a teherbírása. A bank elkezdett jajveszékelni. Erre az állam a mi pénzünkből kifizette a banknak az elmaradt 2000 Ft-ot. Számoljunk 1000 Ft-ot adott kölcsön a bank, eddig visszakapott 4000 Ft-ot, de még nincs vége. Nem elég, hogy az állam kifizette az adós helyett a hátralévő összeget, a bank továbbra is követeli az adóstól azt a 2000 Ft-ot amit már megkapott. Elveszi az adóstól valamilyen értékét, amire ő azt mondja hogy 2000 Ft-ot ér. Legyen az autó, ingatlan stb. Az amit elvesz valójában 4000 Ft-ot ér, de mindegy ki mit mond, ha a bank szerint az csak 2000 Ft-ot ér akkor annyit és kész. Itt még mindig nincs vége, újabb 500 Ft-ot felszámol behajtási díj, kezelési költség, kamat, meg napi dátum címszóval. Számoljunk: A bank adott 1000 Ft kölcsönt és visszakapott 8500 Ft-ot. És akkor azt még nem is vettük figyelembe, hogy mit is jelent a jelenlegi bankrendszerünkben az, hogy tartalékképzésre épülő pénzrendszer. Ugyanis a valóság még cifrább mert a banknak eredetileg nem is volt 1000 forintja, csak 100 forintja, a többi 900-at pedig csak úgy hozzáírta. Igazából ez okozza az inflációt, de ez egy másik trükk amit itt a véges terjedelem miatt nem tudok bemutatni.
Mi ez ha nem fasizmus???? Na most lehet nevetni…..
Aki részletesebben szeretne tájékozódni, annak pár ilyen témájú film: A pénz mint adósság, Zeitgest Addendum, Az amerikai álom (rajzfilm a válságról), érdemes Drábik János előadásit is meghallgatni, stb.
Azért mentem el ilyen irányba, hogy mindenki számára világos legyen milyen a rendszer amiben élünk. Nincs bajom személy szerint egyetlen hivatalnokkal, egyetlen orvossal sem. Úgy gondolom nagyrészük jó szándékú és becsületes ember, DE félre vannak vezetve ezért azt hiszik, hogy jó az amit tesznek. Azt hiszik, hogy jó az, ha bizonyos dolgokat ráerőszakolnak az emberekre, pedig tévednek. Én 10 évig voltam a rendőrség hivatásos állományú tagja, és nagyon sokáig én is abban a hiszemben éltem, hogy jó az amit teszek. Aztán lassan kezdtem felébredni, ennek következtében gyűlni kezdtek a problémák, ami oda vezetett, hogy végül eljöttem, miközben 3 pert indítottam a rendőrség ellen, amiket el is veszítettem. Hiába tanultam ki a jog kígyó nyelvét, és igazamat, egyszerűen, érthetően, jogszabályokkal alátámasztva adtam elő, süket fülekre találtam. Ekkor még nem tudtam a szabályt, hogy “gazdának mindig igaza van”, és ellene JELENLEG nem lehet pert nyerni.
Amíg egy embernek semmi bűne nincs azon kívül, hogy szabadságával élni akar, és maga szeretné eldönteni, hogy mi jó neki és mi nem, addig nem számít, hogy mire való hivatkozással fosztanak meg valakit a szabad döntés lehetőségétől, és tesznek rajta erőszakot, ez gonosz cselekedet. Nem magyarázat rá az, hogy ők jót akarnak. Erre van az a közmondásunk, hogy: A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.
Az egyszerűség kedvéért hivatalnoknak hívok mindenkit aki a rendszert kiszolgálja, hivatalnokot, képviselőt, rendőrt, tűzoltót, katonát, orvost, újságírót, riportert stb. Nem minden hivatalnok dolgozik olyan területen, ahol gonosz dolgokat kell cselekednie. Sokan tényleg jót tesznek. Viszont ha valaki a rendszert szolgálja, jobb minél előbb felismernie, hogy mi jó és mi nem. Attól, hogy valami törvénybe kerül, még nem biztos, hogy jó. Sőt, egyre inkább tendencia, hogy sötét és gonosz törvények születnek. Mondok konkrét példát. Az 1970-es években a Magyarországon épült házak 2/3-a baráti összefogással épült. Rokonok, barátok szomszédok mentek egymásnak segíteni. Ha nem lett volna ez az összefogás, akkor sok embernek ma nem lenne háza. Ma a szüleink, nagyszüleink, tehát azok az emberek akik egymásnak segítettek közönséges bűnözőnek minősülnek. Az összefogást, és egymás segítését kalákának nevezik, és törvény tiltja. Alkalmi munkának minősül, be kell jelenteni, és adót kell fizetni utána. Gyakorlatilag az önzetlen segítséget törvénnyel megtiltották. Ha átmégy a szomszédnak segíteni, és feljelentenek, akkor fekete munkásnak minősülsz és mindkettőtöket megbüntetnek.
Mondok másik példát. Most készül a feljelentő törvény, aminek az a lényege, hogyha feljelented a szomszédodat, ismerősödet, rokonodat, hogy valószínűleg adót csalt, akkor jutalmat kapsz érte. Ez nem vicc! A gonoszság olyan szintet ért el, hogy törvényi támogatást és pénzjutalmat kapsz érte. Persze azt is megmagyarázzák, hogy ez valójában jó cselekedet. Egyébként ez nem újdonság. Ilyen volt a náci Németországban is, hogy jelentsd fel a rendszer ellenségét, a zsidót, vagy aki kritizálni meri Hitlert. Volt ilyen a Sztálini szovjetunióban is. Ne félj, jelentsd fel a kulákot, jelentsd fel a rendszer ellenségét. A feljelentést minden esetben hazafias, kötelességnek, jó tettnek állították be, ugyanúgy mint ahogy most készül.
Nagyon el kellene gondolkodni mindenkinek, és észbe kapni amíg nem késő.
A legnagyobb felelősség a hivatalnokokon van. Tudom, hogy aki közülük felismeri, hogy valójában a sötétséget szolgálja, az nehéz döntés elé kerül. Egyrészt anyagilag ki van szolgáltatva. Ha ellenáll és nem tartja be a törvényeket bajba kerülhet. Ha otthagyja az állását, nem tudja, mi máshoz kezdhetne. Nekik üzenem, hogyha nem akarják otthagyni az állásukat, akkor akadályozzák a gonosz tettek végrehajtását. Ők azok, akik a legtöbbet tudnak ártani az embereknek, és ők azok akik a legtöbbet tudnak segíteni. Mert ők ismerik a kiskapukat, a jog útvesztőjét. Nem kell, hogy törvényt vagy jogszabályt szegjenek, sőt a legjobban akkor teszik, ha nem szegik meg a szabályokat, hanem törvényes utat járnak. Ők részei a rendszernek, és egy gonosz rendszert belülről lehet a leghatékonyabban megváltoztatni, és jobbá tenni.
Ha felébrednek, és nem szolgálják tovább a sötétséget, akkor a nehéz, de jó utat követik. Másrészt viszont ha a könnyű utat választják, és tovább folytatják amit eddig, akkor gonosz dolgokat kell cselekedniük míg a végén maguk is áldozattá nem válnak. Közben szembe kell nézniük a lelkiismeretükkel, és fel kell készülniük, hogy mi lesz akkor ha el kell számolni a tettükkel. A sötétség uralma nem tart örökké. Eljön majd az az idő amikor lehull a lepel, és a színháznak vége. Azok a hivatalnokok akik a rendszert kiszolgálták, könnyen kellemetlen helyzetben találhatják magukat, amikor majd valaki felteszi nekik a kérdést: Miért cselekedted azokat a gonoszságokat amiket tettél?
Újabb történelmi példát szeretnék felhozni. A nürnbergi per során Gőring kivételével minden náci azzal védekezett, hogy Ő csak parancsot teljesített. Mégis mindenkit elitéltek. A per a náci államapparátust bűnszövetkezetnek nyilvánította, és a résztvevőket, bűnszervezetben elkövetett bűnökért ítélte el. Az elitéltek közül egy sem gondolta volna 5 évvel korábban, hogy tetteiért bíróság előtt fog majd felelni. Alig 5 év leforgása alatt a dolgok gyökeresen megváltoztak, és akik az akkori gonosz rendszert kiszolgálták, bíróság előtt találták magukat, azokról nem is beszélve akiket a háború végén lévő káoszban a tömeg lincselt meg.
A gonosz cselekedetekre nem magyarázat, hogy nem tudtam…., meg azt hittem…., meg csak utasítást hajtottam végre….. meg ez volt a munkám…. stb. Van egy film a címe: Halálsoron. Egy börtönblokkban játszódik, ahol halálraítéltek várják az ítélet-végrehajtást. Van egy nagydarab néger elitélt. A történet folyamán kiderül, hogy ártatlan, sőt különleges gyógyító képességgel rendelkezik, és még az egyik börtönőrt is meggyógyítja. Majd később a börtönőr felajánlja neki a szökés lehetőségét. Amikor a néger megkérdezi, hogy miért, akkor a börtönőr azt válaszolja: Mit fogok Istennek mondani? Azért végeztem ki egy jó embert mert ez volt a munkám?
Mindenki aki olyan feljelentést, határozatot, büntetést vagy ítéletet ír alá, ami gonosz, az egyéni felelősséggel tartozik a tettéért. Beleértve azokat is akik ezt fizikai szinten végrehajtják. Az ilyen helyeken dolgozók, mind önszántukból teszik azt amit, önként mentek oda dolgozni, azon önös érdekből, mert jó fizetést kapnak érte. Senkit sem fegyverrel kényszerítettek, hogy ott dolgozzon. Az orvost sem kényszerítik erővel, hogy oltást adjon be. A végrehajtót sem kényszerítik fegyverrel, hogy neki kell a svájci frankhitellel csőbe húzott emberektől a vagyonukat, házukat elvenni.
Ha ezeknek az embereknek majd őszintén el kell számolni a tetteikkel, akkor mit fognak mondani, hogy fogják magukat érezni?
Bárki aki még tud gondolkozni már tisztán láthatja, hogy a rendszer velejéig korrupt és gonosz. Aki önszántából kiszolgálja és támogatja ezt a rendszert gonosz tettekkel, az bűnrészes. A döntést mindenkinek saját magának, egyénileg kell meghozni, hogy melyik oldalra áll. A döntése következményét is mindenki egyénileg maga fogja viselni.
Egyik oldalon van a Teremtő az Ő két törvényével.
Első a szeretet törvénye. Isten azt mondta:
-Végtelen szeretetemmel szeretlek benneteket, és azt kérem tőletek ti is szeressétek egymást ugyanígy.
A második a szabad akarat törvénye. Isten azt mondta:
-A legnagyobb ajándékot, a szabad akaratot adtam nektek, hogy fejlődni és növekedni tudjatok, mert a gyermekeimnek tekintelek titeket. Ne vegyétek el az ajándékomat senkitől.
CSAK EZ A KÉT TÖRVÉNY LÉTEZIK AZ UNIVERZUMBAN, SEMMI MÁS! Minden egyéb csak mesterkedés és illúzió.
Másik oldalon van a sötétség az Ő manipulációival. Minden és mindenki aki megszegi Isten 2 törvényét, az a rossz oldalon áll, a sötétséget segíti, és gonosz dologot cselekszik, mindegy, hogy mi az inditéka. Ez így van akár tudja, akár nem, akár elhiszi, akár nem.
Ahol Isten 2 törvényét megtartják, ott békesség, bőség, és jólét van.
Ahol megszegik, ott szenvedés, küszködés, szegénység és elnyomás.
Azok akik nem működnek együtt a sötétséggel, több dolgot is tehetnek. Az egyik, hogy tájékozódnak, felébrednek, és másokat is felébresztenek. A másik, hogy bizonyítékokat gyűjtenek. Ha a sötétség uralma lejár, akkor szükséges lesz az elszámolás, még akkor is, ha ennek a számonkérésnek a szeretet és az igazság szellemében kell megtörténnie. Szükség lesz azokra a bizonyítékokra, amiket most lehet összegyűjteni.
Mindenkit kérek, hogy gyűjtse a bizonyítékokat, a gonosz tettekről, hazugságokról, és mindenről ami igazságtalan, mert az elkövetők úgyis tagadni fognak mindent, és megsemmisítenek minden bizonyítékot amit csak tudnak. Ha a sötétséget szolgálók látják, hogy gyűlnek ellenük a bizonyítékok, és érzik, hogy számon lesznek kérve, akkor már csupán ettől vissza fogják magukat és kicsivel máris jobb lesz a világ.
Ha ez az oltás tényleg a gyermekem javát szolgálja, akkor hagy döntsem el én, a gyermek szülője, hogy akarom az oltást vagy sem. Isten a gyereket rám bízta, és amíg szeretettel, és a legjobb tudásom szerint gondoskodom róla, addig senkinek nincs joga ebbe beleszólni. Még az államnak sem!
Ha tényleg jó az oltás, akkor győzzenek meg, tartsanak felvilágosítást róla, ahol elmondhatom a kételyeimet és feltehetem a kérdéseimet. Pl: Miért kell olyan anyagokat az oltásba tenni, ami egyértelműen egészségtelen és veszélyes, ilyen pl az etil-higany (más néven a thiomersal) vagy az alumínium. Ha az élelmiszereket tudják higany nélkül tartósítani, akkor az oltásokat miért thiomersal-al kell tartósítani? Ha megenni veszélyes a higanyt, akkor miért fecskendezik ezt injekció formájában a gyerekeinkbe? Miért nem helyettesítik ezeket mással, ami nem veszélyes és nem károsítja a szervezetet? Vagy pl, Van-e az oltásban squalene, ami katonákat, vagyis erős felnőtt férfiakat képes tönkre tenni, lásd öböl szindróma. Vagy miért kell a félrevezető, hamis statisztikákkal igazolni az oltás hatékonyságát? Konkrét példa. 1955-ben vezették be az USA-ban a gyermekbénulás elleni oltást, majd az oltás bevezetésével egy időben az orvosoknak előírták, hogy a gyermekbénulást ezentúl nem gyermekbénulás néven kell bejelenteni, hanem meningitis aseptica néven. Utána büszkén lobogtatták a statisztikát, hogy az oltás bevezetése után mekkorát esett a gyermekbénulások száma. Azt persze elfelejtették elmondani, hogy a meningitis aseptica viszont ugyanannyival nőtt. Tehát egyáltalán nem lett kevesebb megbetegedés, csak másképp nevezték.
Tovább megyek, maga az orvos sem tudja igazából mit ad be. A gyógyszergyár esetleg leírja az összetevőket és az vagy igaz, vagy nem. Nincs FÜGGETLEN laboratórium, ahol az oltásokat folyamatosan ellenőriznék, hogy tényleg az van-e benne amit a gyártó állít, vagy nem fertőződött-e mással? Esetleg nem romlott-e meg?
Erőszakkal rám kényszerítik, hogy beoltassam a gyerekem, de ha baj történik senki nem fogja vállalni a felelősséget, és pláne senki nem tudja majd jóvá tenni ami történt. Mindezt miért?
Tényleg az én érdekemben, vagy esetleg azért, hogy a gyógyszergyártóknak nagyobb haszna legyen?
A rendszer gonosz, lelketlen, és úgy lett felépítve, hogy ebből ne lehessen kilépni. A végrehajtók süketek, és sokszor lenézőek. Jelenleg a legtöbb ami tőlük várható, hogy azt mondják nem tehetnek mást. Mindenki másra mutogat, másra hivatkozik, de a gonoszságot végrehajtja.
A gyógyszerek és az oltások nem veszélytelenek, ezt nem tagadják ugyan, de nem is hangoztatják. Pl 2005-ben a Magyarországon bejelentett mérgezések 77,8 %-át 9976 esetet a gyógyszerek okozták. A kiküldött nyilatkozatra is csak azok voltak felírva, hogy mi ellen véd az oltás, az nem, hogy mit okozhat. Csak egy pár a lehetséges mellékhatásokból, hogy a szülők tudják: agyhártya gyulladás, agyvelő gyulladás, ideggyulladás, szklerózis multiplex, autizmus, immun gyengeség, autoimmun betegség, Guillen-Barré szindróma, ami a perifériás idegek, és ideggyökök akut gyulladása, mind az érző, mind a mozgató, mind a vegetatív idegeket érintheti, a myelinhüvely maradandóan károsodhat, aminek következtében végtag bénulás, az autonom idegrendszer összeomlása, és a légző izmok leállása is megtörténhet, stb
Szinte az összes betegség, ami ellen az oltásokat adják, gyógyítható, akkor minek felesleges veszélynek kitenni a gyerekeinket?
Bár a beoltottak nagy része megússza, de mindig vannak gyerekek, akik nem. Nekünk szülőknek nem volna szabad hagynunk, hogy egyetlen gyerek is (és velük együtt a szüleik) a gyógyszergyártók kapzsiságának az áldozata legyen.
Mégis megtörténik évről-évre, mert mi szülők, nem teszünk semmit, még a szavunkat sem emeljük fel. Az ilyen eseteket pedig újra és újra elhallgatják, a szülőket nem hagyják a nyilvánosság előtt szóhoz jutni, és folyton csak azt zengik, hogy az oltás mennyire jó, és mennyire szükséges.
Tudom, hogy nem várhatok megértő választ egy hivataltól, ezért fordulok a nyilvánossághoz, és kérek minden szülőt, akinek fontos a gyermeke, hogy gondolkozzon. Bár el fogom küldeni ezt a levelet a médiának, de tudom, hogy nem fognak foglalkozni vele, legfeljebb csak azért, hogy lejárassanak.
Ezért kérem az embereket, hogy segítsenek. Mutassák meg, küldjék tovább ezt a levelet a barátaiknak, ismerőseiknek.
Jogi nyilatkozat, nehogy később bárkinek problémája legyen belőle: Ez az írás szabadon terjeszthető, másolható, idézhető.
Viszont kérek mindenkit, hogyha lehet, ne vegyen el belőle, ne tegyen hozzá, és ne változtasson meg benne semmit. Köszönöm.
Szerencs, 2012 szeptember 30.
Miklósi István

Videók

Így buktatható meg tavasszal az Orbán kormány!

FIDESZ STOP

http://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=10729626&D=C122438A-2791-421A-8B7F-2CA413BC3B29

Az operaházi tüntetésről is készült hitleres-bukásos videó

http://hirszerzo.hu/szemle/2012/1/8/Az_Operahazi_tuntetesek_FQ1D86

Varga István: Európa eladósítása

http://www.penzvilag.info/europa-eladositasa-projekt-varga-istvan/

Drábik János: Miért kell új pénzrendszer?

http://www.penzvilag.info/drabik-janos-miert-kell-uj-penzrendszer-miert-nem-jo-a-jelenlegi/

Mese az államadósságról

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=lfPw_bASkjA

Az Európai Unió által betiltott magyar reklám

(kiegészítés: nem szívességet kellene kérni az emberektől, hanem központilag, hivatalosan kell biztosítani a magyar áruk jogszerű védelmét, ha kell a rosszul megkötött szerződések módosításával)

http://www.youtube.com/watch?v=p8bPnfUuoZk&feature=related

Hazaszeretet

A hazához, ennek földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez stb. érzett ragaszkodás, mely hasonlít a szülők iránt érzett szeretethez (hazafiság) és tettekben is nyilatkozik: a haza iránt való kötelességek teljesítésében, szükség esetében saját érdekeinknek, a legfőbbeknek is, érte való mellőzésében, önzetlenségben, odaadásban, önfeláldozásban. Az egyesekből az együttélés: a vérrokonság, a közös nyelv, a lassan kifejlődő közös érzés és gondolkodásmód, közös erkölcs, szokás, közös történeti sors, közös szenvedések és örömök népet alkotnak, azaz oly közösség jő létre, mely nélkül az egyén semmi, mely az egyénre évezredek kulturai munkájának eredményét származtatja, melyben az egyén erejének főforrása van. Ösztönszerü viszonzása e sokféle jótéteménynek a haza iránt érzett szeretet, mely tudatossá téve az erkölcsi erények egyik legfőbbike. Csak nagy nemzeti hanyatlás korszakában gyengül ez az érzés, kap lábra az önzés, az egyén elszigetelődése, elzárkózása a közönség előtt, a magánérdekek kielégítésének hajhászása, a hazaszeretetnek szóval vallása, tettel megtagadása. De a H. érzésének gyöngültével a nép erkölcsi ereje is gyöngül, összetartása lazul, képtelenné lesz nagy föllendülésre, nagy tettekre. A nemzetek akkor bomlanak föl, amikor a hazafiság érzése nem védi meg többé őket a nagy megpróbáltatások idejében. Forrás: Pallas Nagylexikon

Kérdés: Vajon miért büszkék arra az emberek, hogy ők nem vesznek részt semmilyen politikához köthető dologban? Amikor a pártpolitika immár 24 éve rombolja hazánkat, a Haza védelme nem lenne mindenkinek szent kötelessége? Hogyan lehet valaki büszke arra, hogy őt nem érdekli a saját hazája és a saját honfitársai sorsa, milyen mentalitás az, hogy ha egy másik magyar embert tesznek földönfutóvá, ha másnak a gyermeke hal éhen – az nem számít? Az ilyen emberek büszkesége a gyávaság álcája – rosszabb esetben pedig egy kóros jellemtorzulás eredménye. Ha csak álca, azt onnan lehet tudni, hogy amikor megnyílik a szabadulás lehetősége, az illető azonnal a jó oldalra áll. Ha nem áll át a jók közé, akkor biztos lehet abban, hogy nála bevált az agymosás, és egy erkölcsi nulla lett – vagy ahogyan a költő mondja: “sehonnai bitang ember”.

HIRDETMÉNY

Az Új Működő Magyarországért Mozgalom az “XY” Párttal együttműködve országgyűlési képviselő jelölteket kíván állítani az ország mind a 106 választókerületében. (az XY helyén hamarosan az elvárásainknak megfelelő partnerpárt valódi neve fog szerepelni) Keressük azokat a képviselő-jelölteket, akik a Parlamentbe bejutva hajlandók megszavazni a Feltételhez Kötött Alapjövedelem (FKA) bevezetését. Keressük azokat az ajánlókat, akik a jelölő ív aláírásával hozzásegítik jelöltjeinket, hogy indulhassanak az országgyűlési képviselő választáson. Keressük azokat a szavazókat, akik egyetértenek azzal, hogy a Feltételhez Kötött Alapjövedelem bevezetésével rögtön a választások után hárommillió ember részére teremtsünk munkahelyet – óriási lépést téve ezzel a szegénység megszüntetése felé!

Választási programunk neve: MAGYARORSZÁG HŰSÉGPROGRAM

Más pártok homályos ígéreteivel szemben mi konkrét vállalást teszünk: az FKA bevezetésével hárommillió ember számára teremtünk azonnal munkahelyet, és hárommillió ember zsebébe teszünk havi 50.000,- Ft jövedelmet! Ez évi 600.000,- Ft, a teljes négyéves ciklusban pedig 2.400.000,- Ft/fő! Ha helyesen döntesz, Te is közöttük lehetsz!

        Orbán szegénységpolitikájának immár van ALTERNATÍVÁJA!

Bővebb információk és jelentkezés: www.ummm.hu

Kérjük, támogasd aktívan a fordulatot – és továbbítsd ismerőseid felé is ezt az információt! Körzetek / városok, ahonnan a jelentkezéseket várjuk:

Budapest 5., 11., 12., 2.,  7., 8., 13., 14., 10., 3., 4., 15., 16., 17., 18., 20., 21.,22. kerülete

Baranya megye: Pécs, Mohács, Szigetvár

Bács-Kiskun megye: Kecskemét, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Baja

Békés megye: Békéscsaba, Békés, Gyula, Orosháza

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Miskolc, Ózd, Kazincbarcika, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Mezőkövesd

Csongrád megye: Szeged, Szentes, Hódmezővásárhely

Fejér megye: Székesfehérvár, Bicske, Dunaújváros, Sárbogárd

Győr-Moson-Sopron megye: Győr, Csorna, Sopron, Mosonmagyaróvár

Hajdú-Bihar megye: Debrecen, Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény

Heves megye: Eger, Gyöngyös, Hatvan

Jász-Nagykun-Szolnok megye: Szolnok, Jászberény, Karcag, Törökszentmiklós

Komárom-Esztergom megye: Tatabánya, Esztergom, Komárom

Nógrád megye: Salgótarján, Balassagyarmat

Pest megye: Érd, Budakeszi, Szentendre, Vác, Dunakeszi, Gödöllő, Vecsés, Szigetszentmiklós, Nagykáta, Monor, Dabas, Cegléd

Somogy megye: Kaposvár, Barcs, Marcali, Siófok

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Nyíregyháza, Kisvárda, Vásárosnamény, Mátészalka, Nyírbátor

Tolna megye: Szekszárd, Dombóvár, Paks

Vas megye: Szombathely, Sárvár, Körmend

Veszprém megye: Veszprém, Balatonfüred, Tapolca, Pápa

Zala megye: Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A mozgalmi együttműködés sajnos zsákutcának bizonyult. Kezdeményezéseink rendre amiatt futottak zátonyra, mert a megkeresett mozgalmak vagy inaktívak voltak, vagy kizárólag a saját pecsenyéjük sütögetésére koncentráltak – ostoba módon semmibe véve az összefogás erejét. A működésképtelennek bizonyult mozgalmi összefogás helyett ezért a továbbiakban az állampolgári “egy húron pendülésre” koncentrálunk, és szándékosan a kisembereket akarjuk helyzetbe hozni. Mi nem ezer dologban akarunk egyetérteni, csak egyetlen egyben: a Feltételhez Kötött Alapjövedelem bevezetésében – amellyel 3 millió ember zsebébe akarunk pénzt tenni! Innovációnk célja, hogy kivonjuk a forgalomból azokat, akik az elmúlt 23 évben részt vettek hazánk lerablásában. Ők természetesen nem akarják megváltoztatni a számukra nagyon is kedvező működési szabályokat, ezért a következő választáson olyan képviselőket kell a parlamentbe juttatnunk, akik elfogadják a Feltételhez Kötött Alapjövedelem bevezetését – vagyis politikai tevékenység a társadalmi kontroll alá rendelését. Ehhez sok-sok embernek kell egy kis átmeneti anyagi áldozatot vállalnia. Ha úgy gondolod, hogy neked nem ér meg havi ezer forintot a saját emberi méltóságod, ha inkább lemondasz az emberhez méltó életről, a saját boldogságodról, a gyermekeid jövőjéről – akkor bizony te büszke magyar nem lehetsz! De nagyon okos sem! Mert nem havi ezer forintod fogja bánni, ha az ország lerablása tovább folytatódik. Kérjük, olvasd el az alábbi cikket: http://nemzeti.net/magyarorszagot-kiraboltak-ezt-tudjuk-itt-vannak-a-tenyek-627460.html  majd nézz körül weboldalunkon, illetve gyere el az este 19 órakor kezdődő előadásainkra és tudd meg, hogy hogyan tudsz havi 1.000,- Ft befektetéssel havi 50.000,- Ft-ot keresni – egy életen át! Sőt a praxisodat a gyermekeid is örökölhetik is. Íme itt a belépő link: goo.gl / TKeDH

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Archív anyag a Mozgalmi Kerekasztal kezdeményezésünkről

Az UMMM Mozgalmi Kerekasztalhoz kapcsolódó első hirdetménye

A Mozgalmi Kerekasztal meghirdetésével bővül az állampolgárok előtt álló lehetőségek száma:

1./ Továbbra is lehet passzívan, ostoba birka módjára viselkedni, és nem törődni azzal, hogy a demokratikus állami berendezkedésben a döntés joga – ha csak cselből is – de az emberek kezében van. Fontos tudni, hogy ha valamilyen más államformánk lenne, akkor ezért a jogért (a szabadságért) előbb meg kellene küzdeni, így most egy nagy lépéssel előrébb vagyunk.

2./ Lehet kisebb-nagyobb csoportokba verődve, ritkábban vagy sűrűbben demonstrálgatni, és követelni, hogy Orbán Viktor holnaptól legyen rendes ember – de azért gondold végig, hogy ettől milyen eredmény várható – még akkor is, ha egyre többen és egyre keményebben követelik ezt! Követve vezérüket, aki nyilvánvalóan nem képes előre még három lépést sem végiggondolni, nemhogy egy működőképes stratégiát kidolgozni (de vajon jó vezető az olyan ember, aki tuti zsákutcában sétáltatja maga mögött az elkeseredett embereket?)

3./ Rá lehet ébredni, hogy a jelenlegi rendszer rossz, és egy másik rendszerre kellene cserélni! Mivel azonban nincs másik rendszer előbb az új működési modellt – felelős gondolkodású, bátor, őszinte, egymás- és egymás társadalmi csoportjai iránt lojális, tiszteletet adni- és kapni tudó intelligens hazafiaknak – ki kellene dolgozni! Erre a Mozgalmi Kerekasztal most tálcán kínálja fel a lehetőséget – csupán az előbb említett intelligens mozgalmi vezetőknek önként ki kellene emelkedniük az ostobák tömegéből, és 30 fős csapatukkal benevezni ebbe a munkába. Mert ez igenis munka! Méghozzá a haza érdekében végzett – tiszteletet érdemlő munka – és aki dolgozik azon, hogy másoknak (is) kikaparja a gesztenyét, annak ez az értékes munkája az új rendszer bevezetése után sokat fog hozni!

30 x (1+30 fő) tehát most sokat tehet a hazájáért, és cserébe “közel kerülhet a tűzhöz”! A feladat ugyanis egy polgári kontrollhatalmi szervezet létrehozása, hogy a politikusok többé ne működtethessék az ország erőforrásait a saját maguk javára. (fehérgalléros bűnözés)

Lehet dönteni – de a férőhelyek száma korlátozott- és egyre fogy! Vagyis elég nagy az esély, hogy erről a soha vissza nem térő lehetőségről végleg lemaradj! Stratégiánk ugyanis teljesen kulcsrakész, és eszerint csupán 30 mozgalom, illetve 930 fő vehet részt ebben a munkában.

Vajon összeegyeztethető-ez a Te stratégiáddal, vagy talán neked nincs is stratégiád, vagy netán az egész stratégiád olyan egyszerű, mint egy bot? Ettől mégis mit vársz?

Lenne sokkal ütősebb mondandónk is, de ezt szándékosan nem mondjuk el, mert az igazán okos embereknek ebből a felhívásból is meg kell érteniük, hogy miről van szó. (szűrünk, mert a legalkalmasabbakat keressük)

A létszám sem véletlenül ennyi. Egyrészt egy intelligens vezető egy 1+30 fős csapatot akár néhány nap alatt is meg tud szervezni, másrészt egy ekkora csapat simán kiválhat a stratégiai gondolkodástól mentesnek bizonyult vezér mögül. Csupán csak annyit kell megérteni, hogy Orbán javíthatatlan a kormányával együtt – ezért ennek a bűnözői garnitúrának nem könyörögni kell, hogy változzanak meg – hanem le kell váltani, és börtönbe kell küldeni őket.

Ezt több millió ember szeretné! A demonstrációkon viszont csak kisebb-nagyobb csapatok jelennek meg, hiszen az egyes csoportok ügyei más csoportoknak nem fontosak – és ez oda vissza igaz. Pl. az otthonvédők piszkosul szeretnék, ha egy nagy tömeg állna mögéjük – de közben pofátlanul semmibe veszik a más társadalmi csoportok érdekeit képviselő embereket. (ezt sajnos tapasztalatból tudom) Ez a magatartás visszaüt. (én például éppen emiatt nem veszek részt soha többé az otthonvédők egyetlen megmozdulásában sem)

Még egyetlen érv: 1989-ben is egy kerekasztal dolgozott ki egy új rendszert (akkor sajnos az ország kifosztására) Aztán a félrevezetett nagy többség megszavazta az MSZMP menesztését. Ha akkor meg lehetett ezt tenni, akkor most is meg lehet – ha munkánk eredményeként egy olyan új rendszert tudunk kínálni az embereknek – a mostani hazug rendszer helyett – amit sok ember támogathat! Mert megszünteti a szegénységet, mert mindenkinek jobb életet hoz, mert a magyar haza javát szolgálja, mert az embereket helyezi a középpontba! Kérlek, olvasd el felhívásunkat, és csatlakozz – amíg még van rá lehetőséged! http://ummm.hu/felhivas-2/

FELHÍVÁS

Szüntessük meg gyorsan a szegénységet és a kiszolgáltatottságot!

Keressük azokat a hazájuk iránt elkötelezett személyeket, akik független képviselő-jelöltként hajlandók megmérettetni magukat a 2014-es országgyűlési választáson, azzal a céllal, hogy a közreműködésükkel véget vethessünk a Magyarországnak súlyos károkat okozó párturalomnak. A jelentkezéseket a választási körzet és a település megjelölésévek a “Kapcsolat” menüpontból kérjük elküldeni!

                                          Új Működő Magyarország Mozgalom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A mozgalmi együttműködés sajnos zsákutcának bizonyult. Kezdeményezéseink rendre amiatt futottak zátonyra, mert a megkeresett mozgalmak vagy inaktívak voltak, vagy kizárólag a saját pecsenyéjük sütögetésére koncentráltak – ostoba módon semmibe véve az összefogás erejét. A működésképtelennek bizonyult mozgalmi összefogás helyett ezért a továbbiakban az állampolgári “egy húron pendülésre” koncentrálunk, és szándékosan a kisembereket akarjuk helyzetbe hozni. A korábbi teljesen logikusnak tűnő Mozgalmi Kerekasztal kezdeményezés archív anyagai itt olvashatók:

Az Új Működő Magyarország Mozgalom megtalálta a megoldást Orbán gyors és fájdalommentes eltávolítására! Célunk tehát Orbán eltávolítása, és az Orbán kormány megbuktatása – de nem fegyverrel, nem puccsal, hanem teljesen DEMOKRATIKUS módon, és ami még fontosabb ÉSSZEL!

A cél megvalósítása érdekében 30 olyan intelligens és bátor mozgalmat hívunk a Mozgalmi Kerekasztalhoz, akik készek együttműködni a lavina elindításában.

A hatalomban egymást váltogató jobb- és baloldali politikusok 1990 óta folyamatosan gazdagodnak – Magyarország- és a magyar nép kárára. Ebből az a következtetés vonható le, hogy mi, a magyar nép nagyon rosszul döntöttünk, amikor megengedtük, hogy politikusaink egy selejtes rendszert sózzanak ránk. Mivel MI szúrtuk el, ezért a hibát NEKÜNK kell korrigálni!

És miután most éppen Orbán fosztogatja a népet, ezért az első feladat most Orbán eltávolítása, amit célszerű egy jó kis karaktergyilkossággal kezdeni. Mert nagyon nem mindegy, hogy valaki egy legális felhatalmazással rendelkező miniszterelnök, vagy a többség támogatását már nem élvező bohóc. (csuti cézár, minidiktátor, stb.) Kérjük lájkoljátok minél többen a Szívassuk meg Orbánt facebook oldalt: https://www.facebook.com/pages/Szivassuk-meg-Orb%C3%A1nt-Mozgalom/628318657201226?fref=ts

Mozgalmi Kerekasztalunk tagszervezeteihez rövid idő alatt tömegek fognak csatlakozni, hiszen – az állandó agymosás ellenére – nagyon sokan, és egyre többen vagyunk olyanok, akik egy élhető Hazát, egy élhető Magyarországot akarunk magunknak, és gyermekeiknek. Normális anyagi körülményeket, normális életkörülményeket, normális egészségügyi ellátást, normális oktatást, munkát, tisztességes fizetést, hétköznapi biztonságot, és szebb jövőt akarunk – és mivel Orbán ezt láthatóan nem képes megteremteni, ezért Orbánnak mennie kell. 1989-ben az Ellenzéki Kerekasztal mondta ki, hogy az MSZMP-nek menni kell, és 1990-ben már búcsút is vettünk az MSZMP-től – a “kerekasztal modell” tehát működik. Egyetlen hibát követtünk csak el. Azt, hogy hazánk sorsát a leghitványabb társadalmi csoportra, a gátlástalan és lelkiismeretlen politikusokra bíztuk – úgy ahogyan azt ők kérték. Feltételek nélkül. A Mozgalmi Kerekasztalnak ezt az apró – de ahogy azt az elmúlt 23 év bizonyította, nagyon súlyos következményekkel járó – hibát kell most korrigálnia! A Mozgalmi Kerekasztal ezért teljes mértékben elhatárolódik a pártpolitikai tevékenységtől, sőt ettől is tovább megy, a pártpolitikát állandó társadalmi kontroll alá kívánja rendelni. Mert az nem demokrácia, ha a nép csupán arról dönthet, hogy a birtokában lévő jogáról az MSZP pártmaffia vagy a Fidesz pártmaffia javára mond e le. Az Új Működő Magyarország Mozgalom szerint a népnek a birtokában lévő jogáról többé soha, senkinek a javára nem szabad lemondania – a pártok a jövőben az állampolgároktól csak korlátozott felhatalmazást kaphatnak az ország ügyeinek intézésére. Létre kell tehát hoznunk egy pártpolitikától független “állandó társadalmi kontrollhatalmat”.

Ezt a kontrollhatalmat a Mozgalmi Kerekasztal szervezeteinek kell felépíteniük, és működtetniük, hogy a parlament a jövőben csak az ország, és az emberek javát szolgáló törvényeket hozhasson. Az első ilyen törvénynek meg kell állapítania, hogy az 1990 óta eltelt időszakban fehérgalléros politikai bűnözők – legális politikai tevékenység álcája alatt – bűnszervezeti bűnszövetségben köztörvényes bűncselekmények sorozatát követték el a magyar nép ellen. A törvény életbe léptetése súlyos jogkövetkezményekkel jár majd! De nem csak azt a vagyont fogjuk nagyon gyorsan visszaszerezni, amit a bűnözők elloptak az országtól, hanem azonnal véget vetünk a banki csalássorozatnak is, megszüntetjük a jogtalan végrehajtási eljárásokat is, illetve a korrupciós pénzszivattyúk kikapcsolásával véget vetünk a szegénységnek és a nyomornak is – méghozzá AZONNAL!

Az új helyzetben Orbán bebetonozott emberei is azonnal kivonhatók a forgalomból, vagyis nagybeteg Hazánk azonnal az intenzív gyógyulás útjára léphet. Nagyon nagy fába kell tehát belevágnunk a fejszénket, ezért mind a szívünkre, mind az eszünkre szükségünk lesz. Kishitűségnek, gyávaságnak itt már nincs helye. (“gyáva népnek nincs hazája”)

Nagyon sokan vannak az országban, akik tudják, hogy a problémáinkat hogyan, hányféle módon NEM LEHET MEGOLDANI.

A Mozgalmi Kerekasztal azt fogja megmutatni, hogy HOGYAN IGEN!

“Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen!” A MÁS eredményhez MÁST kell tenni. Mozgalmi Kerekasztalt kell összehívni! A politikát állandó társadalmi kontroll alá kell rendelni! A szív már sokaknak azt mondja, hogy aljasság az, ami ebben az országban történik. Ezért jönnek létre újabb-és újabb mozgalmak. Egy-egy mozgalom csak valamilyen részérdeket tud képviselni, a Mozgalmi Kerekasztal viszont az egész magyar társadalom érdekében lép fel, ezért nagyon gyorsan többmilliós támogatottsága lesz. Könnyű lesz majd akkor rájönni, hogy a Mozgalmi Kerekasztal jó dolgot csinál! Az ész ahhoz kell, hogy ezt valaki már most felismerje! Ebből az is következik, hogy a harmincas létszámkorlát kapcsán éppen azok a mozgalmak lesznek a Mozgalmi Kerekasztal tagjai, akik a legalkalmasabbak a feladatra.

Az ész sokkal fontosabb, mint a taglétszám, ezért a csatlakozó mozgalmaknak csupán 1+30 fős létszámmal kell rendelkezniük. Azt sem zárjuk ki, hogy egy ekkora létszámú mozgalom a mostani felhívás hallatára alakuljon meg, vagy váljon ki egy olyan, nagyobb létszámú mozgalomból, ahol már felmerült a gyanú, hogy a követendő vezért egyéni politikai ambíciók vezérlik. (a vezérszerep torzítja a jellemet) A 30 mozgalom 30 vezetője közül egy sem lesz vezér, mind egyenrangúak maradnak!

Minden társadalmi területről várjuk a jelentkezőket, hiszen az elmúlt 23 év politikai ámokfutása minden társadalmi csoportnak súlyos károkat okozott. Íme, néhány példa:

kizsigerelt munkavállalók, munkanélküliek, ellehetetlenített vállalkozók, értelmiségiek, fiatalok, nyugdíjasok, oktatásban dolgozók, diákok, banki csalás károsultjai- és otthonvédői, tűzoltók, járművezető szakoktatók, közlekedési dolgozók, médiamunkások, orvosok, egészségügyi dolgozók, kistelepüléseken élők, ellehetetlenített városlakók, trafik-mutyi károsultak, gazdák, színészek, újságírók, szegények, közszolgálatban dolgozók, közalkalmazottak, mozgássérültek, rokkantnyugdíjasok, bírák, gyermekes családok, közmunkások, a korrupció áldozatai, és így tovább…

Mindössze 30 mozgalom kerülhet be a Mozgalmi Kerekasztal “történelmet író” szervezetébe, ezért javasoljuk, hogy a jelentkezéseket minél gyorsabban tegyétek meg!

Jelentkezni nagyon egyszerű, csak küldjetek egy üzenetet a kapcsolat menüpontból, ebben írjátok meg, hogy mely mozgalom, mely településről, hány fővel akar jelentkezni, illetve jelezzétek azt is, ha netán új mozgalomról van szó – vagy kiválás esetén azt, hogy melyik mozgalomból váltatok ki. (a kért induló létszám 1+30 fő, ez kezdéskor bőven elég, mert úgyis óriásira fogtok növekedni) Mert mi nem gumicsontot fogunk rágni, mi dolgozni fogunk – egy okos stratégia (szellemi érték) mentén. Pontosan és szépen – ahogy a csillag megy az égen! Talpra magyar 2: http://www.youtube.com/watch?v=35Po91Swol0

Korrupció

A politizálás jelenleg szervezett formában folytatott bűnözői tevékenység. Csalással indul, hiszen a politikusok arra kérnek felhatalmazást az emberektől, hogy az érdekeiket képviselhessék a parlamentben – miközben pontosan tudják, hogy nem ezt fogják tenni. (a korrekt megoldás az lenne, ha a felhatalmazást a saját frakciójuktól kérnék, hiszen előre tudható, hogy a saját frakciójuk érdekeit fogják képviselni)

Videó: A politikusok bűnözők http://www.youtube.com/watch?v=nmocuA2i0eY

A választási színjátéknak az emberek félrevezetésén túl nincs semmi értelme.  A csaló képviselők közreműködését persze utólag honorálni kell, amihez pénzt kell sikkasztani a közös kasszából, ez azonban csak úgy lehetséges, ha a minden intézmény élén olyan ember áll, aki hajlandó ehhez asszisztálni. Cserébe nyilvánvalóan őket is rendesen meg kell fizetni, hiszen amit tesznek, az hivatali hatalommal való visszaélés. Demokráciánk elengedhetetlen kelléke tehát a totálisan korrupt intézményrendszer! A legfontosabb lépés a játszmában a hatalom megszerezése, a kampány azonban sok pénzbe kerül – ha nincs pénz, akkor esély sincs a győzelemre. El kell tehát fogadni azokat a milliárdokat, amelynek fejében később vita nélkül ki kell szolgálni a pénzügyi gyarmatosítók elvárásait. Ez egyértelműen hazaárulás! A politizálás tehát egy jól kigondolt, szervezett bűnözői tevékenység, ami ellen a társadalomnak fel kell lépnie! Nem lehet kétséges, hogy a politikusok tisztában vannak azzal, hogy egy bűncselekmény résztvevői – de abban bíznak, hogy egy ekkora méretű korrupció nem leplezhető le, és ezért az ügyet megússzák!

Gyarmatosítás ma = a korrupciós modell terjesztése DEMOKRÁCIA néven. Ha a világ véletlenszerűen működne, akkor káosz lenne – de, nincs káosz, rend van! Valakik tehát irányítják a működést! Ők a konspirátorok, akik saját haszonszerzésük érdekében kidolgozták a népeknek jól eladható demokrácia modellt. A konspirátorok a háttérben maradnak, a mérhetetlen aljasságokat politikusokkal hajtatják végre, vagyis olyan emberekkel, akik semmihez sem értenek – de jó pénzért bármire vállalkoznak! A demokrácia trükk remek eszköz arra, hogy elhitessék az emberekkel, hogy szabadok, hiszen a döntés az ő kezükben van. Ez kardinális eleme a világraszóló átverésnek, hiszen amíg a rabszolgák lázadnának a szabadságáért – a szabad emberek ezt nem teszik! Nem lázadnak, hiszen észre sem veszik, hogy rabszolgák! Pedig uzsora-rabszolgák!

Íme, a demokrácia modell “üzleti” szisztémája dióhéjban: Négyévente választásokon harcol a politikai hatalomért a bal- és a jobboldal. A konspirátorok minkét fél kampányát megfinanszírozzák, cserébe a nyertesnek vita nélkül fizetnie kell tovább az államadósságot. Mindenki pontosan tudja, hogy mit tesz, és azt is, hogy miért teszi. Aki kormányra kerül, nagyot szakíthat, de négy év múlva szinte biztosan fordul majd a kocka, ezért a kartellpártok megegyeznek (70-30 %), majd a saját népük előtt látványosan előadják a kormánypárt-ellenzék közötti küzdelmet.

A felcsúti tahó a 2/3 birtokában most felrúgta a kormánypárt és az ellenzék közötti hallgatólagos megállapodást. Mohósága nyomán lelepleződött, hogy demokrácia név alatt valójában egy álcázott giga-korrupciót futtatnak, melyben a kormányok szabadon döntik el, hogy mennyit lopnak, illetve azt is, hogy a látszat fenntartása érdekében mennyit adnak a népnek azokból a javakból, amelyet a nép termelt meg.

Orbán úgy köti magához bűntársait, hogy nagy pénzeket fizet nekik a súlyos bűncselekményekben való részvételért! Ennek eredményeként talpnyalói a végsőkig kitartanak mellette – egyrészt a pénz miatt, másrészt a börtön elkerülése miatt. Az állampolgárokat Orbán szintén pénzügyi eszközökkel hozza lehetetlen helyzetbe! Amit tesz, az szándékos! A tömeges szegénység eszköz a gazember számára ahhoz, hogy az ország erőforrásait a saját javára működtesse. Orbán egy nagyon primitív trükkel operál, külön-külön vadássza le az egyes társadalmi csoportokat. Logikus válaszlépés lenne, hogy a kisemmizetteknek összefogjanak, de ennek kivitelezése (ma még) lehetetlen! És az emberek ezt tudják! Emiatt frusztráltak és motiválatlanok.  Egyszerűen nem hisznek abban, hogy a teljhatalmú Orbánt és csapatát el lehet zavarni. És jól látják! A civil összefogás valóban lehetetlen, de nincs egyetlen olyan párt sem, amelynek esélye lenne Orbánnal szemben. Nincs, mert már nincs bizalom az emberekben a politikusok iránt. A helyzet kizárólag üzleti alapon kezelhető. Sokba van nekünk ez a kétharmad, napról napra egyre többe! Vagyis jó üzletet ígér, ha okosan összefogunk a bűnözők ellen!

Az UMMM megkezdte a szervezést! A program részletei nem nyilvánosak, de a feladat igen: A társadalom súlyosan megsértett csoportjainak együtt kell fellépniük a legális politikai tevékenységnek álcázott szervezett bűnözői tevékenység, illetve a politikusok hazaárulása ellen. Abban igaza van Kásler Árpádnak, ahogy miniszterelnökeinknek és a főügyésznek börtönben lenne a helyük. Juttassuk őket oda, és vegyük ki a Fidesz nagyvállalat kezéből a közpénzek elosztásának jogát – EGYÜTT!

Ismerjük a mondást ugye? Addig jár a korsó a kútra, amíg….

Az érdekek markáns megjelenítésére az alábbi szakmai- és társadalmi területekről várjuk a jelentkezéseket: Autósiskolák, Bírók, Családok, Diákok, Egészségügyi dolgozók, Építőipari dolgozók, Értelmiségiek, Egészségügyi beszállítók, Felsőoktatási dolgozók, Filmipar, Fuvarozók, Gazdák, Gyerekélelmezők, Hitelkárosultak, Játékgépesek, Kereskedők, Kistelepülések, Intelligens kommentelők, Közalkalmazottak, Közlekedési dolgozók, Közmunkások, Médiamunkások, Mentősök, Mozgássérültek, Munkanélküliek, Munkavállalók, Múzeumok, Nők, Nyugdíjasok, Orvosok, Önkormányzatok, Patikusok, Pedagógusok, Pénzügyi szakemberek, Rendőrök, Sportolók, Szakoktatók, Színészek, Takarékszövetkezetek, Tankönyv-készítők, Teleházak, Trafikosok, Tűzoltók, Újságírók, Vakok, Vállalkozók, Zenészek, stb. (eddig 50 terület – de csak 30 főcsoportot tervezünk)

Az együttműködésben való részvételhez az “Aláírom” gombra kell kattintani!

Dr. Léhmann György az ENSZ Bűnmegelőzési Központjához fordult

Szégyellni valóan szorul segítségre hazánk

            Több mint tíz évvel ezelőtt lett elege az ENSZ-hez tartozó tagállamoknak abból, hogy a korrupciós jelenségek az egyes országokban milyen mértéket öltenek, ezért igyekeztek egy olyan Egyezménytervezetet készíteni, melynek elfogadása után az egyes tagállamok által az Egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítése esetén az ENSZ-hez tartozó tagállamokban a korrupció jelentős visszaszorítását remélték. Ebben a reményben hirdették ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének Korrupció elleni Egyezményét 2003. december 10-én többek között az alábbi indokolással:

„aggodalommal tekintve továbbá a korrupció és a bűnözés egyéb formáinak, különösen a szervezett és a gazdasági bűnözés, köztük a pénzmosás összefonódására, abban a meggyőződésben, hogy a korrupció többé nem helyi ügy, hanem egy olyan, minden társadalmat és gazdaságot érintő, országokon átívelő jelenség, amelynek megelőzéséhez és megfékezéséhez elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés”

Ez az Egyezmény Magyarországon 2005. december 14-én lépett hatályba a mellékletben látható 2005. CXXXIV. törvény alapján.

Az Egyezmény III. Fejezete „BŰNCSELEKMÉNNYÉ MINŐSÍTÉS ÉS JOGALKALMAZÁS” cím alatt bűncselekményeket fogalmaz meg a korrupció visszaszorításával kapcsolatosan a következő formában:

18. cikk     Befolyással üzérkedés

A részes államok elfogadják az ahhoz szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket, hogy a következőket – szándékos elkövetés esetében – bűncselekménnyé nyilvánítsák:

a) Hivatalos személynek vagy más személynek jogtalan előny közvetve vagy közvetlenül történő ígérése, felajánlása vagy adása annak érdekében, hogy a hivatalos személy vagy a személy visszaéljen valódi vagy vélt befolyásával, hogy a részes állam közigazgatási vagy állami hatóságától jogtalan előnyre tegyen szert a cselekmény eredeti felbujtója vagy más személy javára;

b) Jogtalan előnynek a hivatalos személy vagy más személy általi közvetve vagy közvetlenül történő kérése vagy elfogadása maga a hivatalos személy vagy más személy javára annak érdekében, hogy a hivatalos személy vagy a személy visszaéljen valódi vagy vélt befolyásával, hogy a részes állam közigazgatási vagy állami hatóságától jogtalan előnyre tegyen szert.

19. cikk  Hivatali visszaélés

A részes államok mérlegelik az ahhoz szükséges jogalkotási és egyéb intézkedések elfogadását, hogy – szándékos elkövetés esetében – bűncselekménnyé nyilvánítsák a hivatallal vagy beosztással való visszaélést, vagyis ha a hivatalos személy feladatai teljesítése során a jogszabályok megsértésével valamit megtesz vagy valaminek a megtételétől tartózkodik annak érdekében, hogy a maga vagy más személy vagy szervezet javára jogtalan előnyre tegyen szert.

25. cikk  Az igazságszolgáltatás akadályozása

A részes államok elfogadják az ahhoz szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket, hogy a következőket – szándékos elkövetés esetében – bűncselekménnyé nyilvánítsák:

a) fizikai erőszak, fenyegetés vagy megfélemlítés alkalmazása, vagy jogtalan előny ígérete, felajánlása vagy adása annak érdekében, hogy hamis tanúvallomást tegyenek, vagy hogy befolyásolják a tanúvallomás megtételét vagy a bizonyíték szolgáltatását az ezen Egyezménynek megfelelően meghatározott bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos eljárás során;

b) fizikai erőszak, fenyegetés vagy megfélemlítés alkalmazása annak érdekében, hogy befolyásolják bíró vagy jogalkalmazó tisztviselő hivatali kötelezettségeinek gyakorlását az ezen Egyezménynek megfelelően meghatározott bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban. Ebben a pontban semmi sem érinti a részes államok azon jogát, hogy a hivatalos személy egyéb kategóriáit védelemben részesítő jogszabályokkal rendelkezzenek.

26. cikk  Jogi személyek felelőssége

1. A részes államok elfogadják azokat az intézkedéseket amelyek szükségesek ahhoz, hogy – jogelveiknek megfelelően – megállapítsák a jogi személyek felelősségét az ezen Egyezmény szerint megállapított bűncselekményekben való részvétel esetében.

2. A részes állam jogelveitől függően, a jogi személyek felelőssége büntetőjogi, polgári jogi vagy közigazgatási lehet.

3. Ez a felelősség nem érinti a bűncselekményt elkövető természetes személyek büntetőjogi felelősségét.

4. A részes államok különösen biztosítják, hogy az e cikk értelmében felelős jogi személyeket hatásos, arányos és visszatartó büntetőjogi és nem büntetőjogi szankciókkal sújtják, beleértve a pénzbeli szankciókat is.

28. cikk  Tudomás, szándék és cél mint a bűncselekmény elemei

Az ezen Egyezménynek megfelelően megállapított bűncselekmény elemeként előírt tudomásra, szándékra és célra az objektív tényszerű körülményekből lehet következtetni.

Ezekből a fogalmazásokból következően Magyarország a többi ENSZ-hez tartozó tagállammal együtt vállalta azt, hogy az Egyezményben most felsorolt bűncselekményeket a nemzeti jogszabályban bűncselekménnyé nyilvánítja, a megfogalmazott törvényi tényállás szerinti magatartásokat büntetni rendeljék.

Meggyőződésem az, hogy tisztességes kormányzati tevékenységet folytató országokban ezek a bűncselekmények az ország büntető törvénykönyvébe is kerültek, míg hazánkban ez elmaradt. Az ENSZ Egyezménye szerint felsorolt bűncselekményeket a 2005. december 14-én hatályba lépett 2005. évi CXXXIV. tv. rendelkezései ellenére a Btk. nem rendeli bűntetni.

(Még mielőtt valaki azt válaszolná, hogy a hivatali visszaélést büntetni rendeli a Btk., a Btk szerinti hivatali visszaélés más törvényi tényálláson alapul, mint az Egyezményben irt. Erről majd később.)

=================

Fentiekkel azért kezdtem foglalkozni, mert az, elmúlt két hétben előbb a „Rákos beteggé tették igazságszolgáltatásunkat” majd az  „Újabb daganat ugyanott” című írásomban a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma egyes bíróinál tapasztalt, törvényes előírásokat, valamint feladatukat semmibe vevő tömeges, bankok által tönkretett adósokat sújtó bírói magatartások miatt úgy gondoltam, hogy elegendő a nyilvánvaló bűncselekmények törvényi tényállása megvalósításának alapos gyanúja miatt a Legfőbb Ügyészhez feljelentéssel élni, de utóbbi írásom másnapján kézbesített újabb 10. db. ilyen határozat meggyőzött arról, hogy azért mernek ezen a Törvényszéken ezek a bírók ilyen határozatot tömegesen hozni, mert esetleges büntető, vagy más – fegyelmi – eljárásukban biztonságukat garantálták.

Utóbb érkezett törvényszéki határozatokból példaértékűen egyet ide másolok: A másolatot kihagyva nézzük meg rögtön dr. Léhmann ügyvéd magyarázatát!

Ennek a másolt oldalnak utolsó bekezdéséből megállapítható az, hogy Dr. T. Gy. bíró azért utasította el hiánypótlási felhívást mellőzve idézés kibocsátása nélkül keresetlevelemet, mert a bank által szerkesztett szerződés III. rész. 5. pontja szerint a felperes által becsatolt szerződésnek elválaszthatatlan részét képező, alperes által készített valamiféle Üzletszabályzatot és az általános szerződési feltételt felperesek nem csatolták.

Olyan állítólagos alperesi iratokat nem csatoltak felperesek Dr. T. Gy. bíró megállapítása szerint a keresetlevélhez, melyeket felperesek soha nem látták, fogalmuk sincs arról, hogy ezek mit tartalmaznak, de anélkül, hogy bármit kérdezett volna a Dr. T. Gy. bíró erről felperesektől, gondolkodás, illetve hiánypótlás nélkül elutasította a keresetlevelet.

Ilyen színvonalú végzések alapján szüntetett meg Dr. T. Gy. bíró és mellette dolgozó Dr. K. T. bírósági titkár egy héten belül 15. db. peres eljárást.

Korábban pedig fél év alatt kétszer sem láttam Dr. T. Gy. bíró nevét a több száz peres eljárásomban eljáró bírók között…

——————————

Tekintettel arra, hogy az ügyelosztást nem Dr. T. Gy. bíró végzi, meggyőződésem az, hogy a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumánál megszervezték azt, hogy fenti végzéssel azonos színvonalú végzés meghozatalára alkalmas Dr. T. Gy.-hez és még néhány erre alkalmas bíróhoz jussanak bankokkal szembeni perek keresetlevelei.

Jól tudják szerintem a szervezők azt, hogy hiába fellebbezek a végzés ellen, legfeljebb december hónapban, vagy még később kerülhet sor az Ítélőtáblánál a végzés megváltoztatására, majd az iratoknak visszaküldése után jó esetben egy év múlva kerülhet sor az első tárgyalásra. Ahelyett, hogy már most tárgyalnának.

Addig pedig csak öngyilkosok lesznek valahogy az adósok, csak elárverezik a házaikat, csak megromlik az adósok házassága, csak elkergetik több pénz reményében a családfőt külföldre, csak megbetegítik az állandó stresszhelyzet miatt az egész családot, csak boldogtalanná teszik, nélkülözésre késztetik magatartásukkal a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának fenti végzések meghozatala érdekében szervezők illetve fenti végzéshez hasonló bírók emberek százezreit – millióit.

Természetesen feljelentem őket hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt folyamatosan, de azt is tudom, hogy amikor majd valamennyi feljelentésemet a fenti végzéshez hasonló szakmaiságú ügyészi határozattal elutasítják, képemmel illusztrálva fogja az Index és hasonló hírközlő szervek világgá kürtölni azt, hogy alaptalanul vádaskodott az ügyvéd.

Azt pedig majd bölcsen elhallgatják, hogy az ENSZ Egyezményben rögzített, de Magyarország büntetőtörvénykönyvébe a kormányzati ígéret ellenére nem rögzített bűncselekményekkel kapcsolatosan alapos a gyanú arra, hogy az ügyészség, illetve alkalmazottai bűncselekmény törvényi tényállását valósították meg…

Tehát ilyen körülmények között teszem a dolgom és tudom azt, hogy hozzánk nagyon messze van Csehország. Ahol szerintem sokkal kevesebbért is számos kormányzati hatalmasságot éppen most vontak büntető eljárás alá. A Magyar Országgyűlésben pedig ezen a híren szerintem biztonságban derülnek és jogosan állítják azt, hogy nálunk a kis hal akad fenn a hálón, a nagy átszakítja azt. A mi országunk a tisztességes emberek bánatára nem Csehország. Még csak nem is hasonlít rá.

Nekünk az ENSZ Egyezményre hivatkozás, és a ENSZ bécsi Nemzetközi Bűnmegelőzési Központja megkeresése jutott. Hazánk szégyenére.

Ilyen előzmények után vagyok kénytelen az Egyezményre hivatkozva az ENSZ Intézményéhez fordulni.

Természetesen indokolt az Egyezmény címéből – Korrupció elleni Egyezmény – előbb tisztázni néhány alapfogalmat. A korrupció fogalmát indokoltnak látom csupán a „közéleti erkölcstelenség” szavakkal meghatározni, szerintem ez pontos. A korrupció szó jelentése széttörik – eltörik, ami mindenképpen utal arra, hogy a korrupció képes a jogállamiságot széttörni, az embereknek az állammal kapcsolatos viszonyát eltörni.

Az Egyezmény 3. cikke 2. bekezdése teszi kétségtelenné azt, hogy nem csak az állami vagyon károsításával kapcsolatosan lehessen hivatkozni korrupció elleni küzdelemre:

3. cikk   Tárgyi hatály

2. Hacsak a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, ennek az Egyezménynek a végrehajtása szempontjából nem szükséges, hogy az Egyezményben meghatározott bűncselekmények állami vagyont károsítsanak vagy veszélyeztessenek.

Erre a megállapításra szükség is van, hiszen devizában nyilvántartott kölcsönszerződésekkel elkövetett visszaélésekkel kapcsolatosan elsősorban nem az állami vagyon károsodott.

Álláspontom szerint az Egyezményben meghatározott bűncselekmények megvalósításának kiindulópontja az, hogy ezektől független bűncselekmény törvényi tényállását valósították meg a bankok részben akkor, az általuk előre megszerkesztett kölcsönszerződésnek aláírásig tartó folyamata alatt, részben az egyes törlesztő részlet változások közlésével.

Csalás bűncselekményéről van szó: „Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésbe tart  és ezzel kárt okoz, csalást követ el.”

A bankok által szerkesztett kölcsönszerződésekben számos csalási és egyéb büntetőjogban értékelhető motívum található, de alapvetően a pereimben egyre vagyok figyelemmel. Arra, hogy az alábbi címen

http://www.oberbank.hu/OBK_webp/OBK/Informationsobjekte/Downloads/HU/leahu_fv_kiadv_devizahitelek.pdf               banki honlapon is olvasható, PSZÁF által kiadott fogyasztóknak címzett tájékoztatót soha nem cáfolva a következőket ígérte a bank a devizalapu hitelezésre tekintettel:

 2. Kamatkockázata minden hitelnek van, devizahitelnél ez azt jelenti, hogy ha az adott deviza irányadó kamata emelkedik, akkor emiatt nőhet a devizahitel kamata is. Ennek magyarázata az, hogy a banknak is fizetnie kell azért a devizáért, amit aztán hitelként továbbad. Hogy mennyit kell fizetnie, az elsősorban az adott deviza irányadó kamatától, például a Svájci Nemzeti Bank vagy az Európai Központi Bank alapkamatától függ.

Lehet, hogy Ön is hallott már arról, hogy például a Svájci Nemzeti Bank többször megemelte az alapkamatát. Bár e kamatemelések mértéke a forintkamatokhoz képest nem volt számottevő, de  belegondolt-e abba, hogy ez Önt közvetlenül is érintheti, ha svájci frank alapú hitelt vesz fel?

Jól látható ennek az ismertetésnek utolsó mondatából azt, hogy 2006-ban – ekkor közölték ezeket – még álmukban sem volt a bankoknak az, hogy a svájci bank alapkamata a jövőben ne emelkedjen, ebben a mondatukban egy szóval sem említik azt, hogy a svájci frank alapkamata csökkenhet. Ugy, ahogy később – 2008. év végétől ez bekövetkezett:

 http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/swiss-franc/chf-libor-interest-rate-overnight.aspx

2008 évből

 CHF LIBOR – 10 months

2.933 %

1.000 %

3.312 %

1.000 %

2.832 %

 CHF LIBOR – 11 months

2.953 %

1.055 %

3.343 %

1.055 %

2.864 %

 CHF LIBOR – 12 months

2.975 %

1.095 %

3.375 %

1.095 %

2.896 %

2009. évből:

 CHF LIBOR – 1 week

0.297 %

0.068 %

0.300 %

0.062 %

0.128 %

 CHF LIBOR – 2 weeks

0.300 %

0.077 %

0.300 %

0.072 %

0.146 %

 CHF LIBOR – 1 month

0.335 %

0.107 %

0.335 %

0.090 %

0.185 %

Azt látva, hogy egytized mértékre zsugorodott a svájci frank alapkamat mértéke néhány hónap alatt négy évvel ezelőtt, valamennyi bank egy csapásra elfelejtette a PSZÁF tájékoztatóját, igyekeznek elhitetni, becsapni az embereket arról, hogy ahhoz semmi közük nincs, és ettől kezdve elkezdtek össze-vissza minden valós ok nélkül csapkodni a kamatlábak mértékének indokolatlan emelése során. Belekapaszkodtak abba, hogy az általuk készített szerződésnek szerződésmódosításra vonatkozó szerződési feltételei erre jogot biztosított részükre, holott tényleges értelmét ezeknek a szerződési feltételeknek többek között az egyik bírósági ítélet indokolása helyesen a következőképpen fogalmazta meg:

A szerződésben olvasható „pénzpiaci környezet változás” ok meghatározással kapcsolatosan a következőket fejti ki a Fővárosi Törvényszék bírája: (2.G.41.415/2012/8. számú ítélet)

E kikötés alapján a fogyasztóknak még elképzelésük sem lehet arról, hogy mik és milyen mértékű változások azok, amelyek bekövetkezte esetén a hiteldíjuk módosítására sor kerül és a módosítás milyen mértéket érhet el. Sérti továbbá e kikötés a ténylegesség és arányosság elvét, mivel nyilvánvaló, hogy a pénzpiaci körülmények változásának csak egy szűk köre az, mely ténylegesen hat a perbeli szerződésből eredő kamatra és költségre és e szűk is eltérő mértékben.

Az alperes ellenkérelmében kifejtettekkel szemben az alperes nem a forrásköltségek emelkedéséhez, illetve nem a kockázatok növekedéséhez kötötte az egyoldalú kamat és költségemelés jogát, hanem egy rendkívül széles, korlát és mérték meghatározása nélküli jogot kötött ki a maga számára.”

Ilyen körülmények között történt banki törlesztő részlet emeléseket a köznapi nyelven nyugodtan nevezhetjük fosztogatásnak, és az így szerzett pénznek biztosításához tevékeny szerepet vállaltak a magyar közjegyzők is. Mintha nem is tudták volna azt, hogy Európa boldogabbik országaiban csak nem vitatott követelésekhez lehet végrehajtásra alkalmas közokiratot kiállítani. Ők kiállították ezeket úgy, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy az adós vitatja-e a követelt összeget vagy sem.

A csalás törvényi tényállásának megvalósítása előttem nem kétségesen fentiek alapján megvalósult a bankok által, csupán az lehet vitás, hogy egy kölcsön esetében a szerződés megkötésekor, vagy a törlesztő részlet közlésekor, vagy mindkét alkalommal.

Az ügyészség sajnos Magyarországon természetesnek mondható módon hallgat a bankok viselt dolgaival kapcsolatosan, vagy ha avatatlanul mégis megszólal a Legfőbb Ügyész a Kúria előtt folyamatban lévő ügyekben, akkor minden másról beszél, csak a bankok által mindenki által tudott törvénytelenségekről hallgat.

================

Indokát tehát fentiekben határoztam meg annak, hogy miért vagyok kénytelen az ENSZ Bécsi Nemzetközi Bűnmegelőzési Központjához az ENSZ Egyezményében meghatározott olyan bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt fordulni, melyeknek büntetését immár nyolc éve vállalta Magyarország, majd ígéretét megszegte.   Az Egyezményben megfogalmazott

18. cikk     Befolyással üzérkedés

A részes államok elfogadják az ahhoz szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket, hogy a következőket – szándékos elkövetés esetében – bűncselekménnyé nyilvánítsák:

a) Hivatalos személynek vagy más személynek jogtalan előny közvetve vagy közvetlenül történő ígérése, felajánlása vagy adása annak érdekében, hogy a hivatalos személy vagy a személy visszaéljen valódi vagy vélt befolyásával, hogy a részes állam közigazgatási vagy állami hatóságától jogtalan előnyre tegyen szert a cselekmény eredeti felbujtója vagy más személy javára;

b) Jogtalan előnynek a hivatalos személy vagy más személy általi közvetve vagy közvetlenül történő kérése vagy elfogadása maga a hivatalos személy vagy más személy javára annak érdekében, hogy a hivatalos személy vagy a személy visszaéljen valódi vagy vélt befolyásával, hogy a részes állam közigazgatási vagy állami hatóságától jogtalan előnyre tegyen szert.

bűncselekmény törvényi tényállás megvalósulására azért alapos a gyanú, mert az iratom 3. oldalán ismertetett végzésnek már részletezett tartalma, valamint az a tény, hogy ugyanattól a bírótól és bíró mellé beosztott bírósági titkártól egy héten belül az idézett végzéssel azonos színvonalú tizenöt végzéssel kényszerítik a reménytelen helyzetben lévő adóst arra, hogy fellebbezzen, majd a fellebbezés folytán egy évvel hosszabbodjon a peres eljárása időtartama azt bizonyítja, hogy az ügyelosztásban részt vevő bírósági vezetőt törvénytelenül befolyásoltak azért, hogy az ilyen végzések meghozatalára képes törvényszéki bíró kapja úgy ezt a mennyiségű ügyet, hogy korábban  fél évig két-három ügyet szignáltak rá, illetőleg az elmúlt héten a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumánál ítélkező közel negyven bíró egyikétől sem került kézbesítésre permegszüntető, illetve idézés kibocsátás nélküli elutasító végzés.

—————————

19. cikk  Hivatali visszaélés

A részes államok mérlegelik az ahhoz szükséges jogalkotási és egyéb intézkedések elfogadását, hogy – szándékos elkövetés esetében – bűncselekménnyé nyilvánítsák a hivatallal vagy beosztással való visszaélést, vagyis ha a hivatalos személy feladatai teljesítése során a jogszabályok megsértésével valamit megtesz vagy valaminek a megtételétől tartózkodik annak érdekében, hogy a maga vagy más személy vagy szervezet javára jogtalan előnyre tegyen szert.

bűncselekményi törvényi tényállás megvalósulására azért alapos a gyanú, mert az iratom 3. oldalán ismertetett végzés szerint kifogásolt magatartás már részletezett  logikátlansága, cinizmusa és felperesek általi teljesíthetetlensége mintaként lett bemutatva valamennyi hiánypótlási felhívás nélküli idézés kibocsátása nélküli elutasító azonos színvonalú törvénysértő végzéssel kapcsolatosan, és ebből az következik, hogy a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumánál váratlanul minden ilyen ügyet intéző Dr. K. Gy. bíró és Dr. K.T. bírósági fogalmazónak minden egyes végzésénél tapasztalt szándékos törvénysértése a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának ügyelosztásában részt vevő bíró által is szándékolt törvénysértés volt. Annak érdekében, hogy ezáltal a perekben megjelölt bankok jogtalan előnyre tegyenek szert.

A jelenleg hatályos magyar büntetőjogszabály szerinti hivatali visszaélés törvényi tényállása „Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrány okozzon, vagy jogtalan előnyt szerezzen” szóhasználattal él, azaz a bűncselekmény elkövetése csak célzatos magatartással követhető el, és ennek vizsgálata az alanyi oldalon lehetséges a vád részéről reménytelenül akkor, ha azt kell bizonyítani, hogy egy miniszter, vagy bíró bűnös célból tette azt amit tett.

Ezzel szemben az ENSZ Egyezménye által javasolt törvényszövege szerint a hivatali visszaélés bűncselekménye megállapíthatóságához nem szükséges az elkövető célzatos magatartásának bizonyítása, sőt az alábbi Egyezmény pont kifejezetten objektív, tárgyi oldalhoz tartozó vizsgálatot határoz meg:

28. cikk  Tudomás, szándék és cél mint a bűncselekmény elemei

Az ezen Egyezménynek megfelelően megállapított bűncselekmény elemeként előírt tudomásra, szándékra és célra az objektív tényszerű körülményekből lehet következtetni.

—————————

Ennek a problémának különösen azért van nagy jelentősége, mert az 1978. évi 2. sz. tvr. alábbi rendelkezése szerinti

5. § Fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltétel érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítását, valamint a tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazásától és alkalmazásra ajánlásától való eltiltást kérheti a bíróságtól

a) az ügyész,

b) a miniszter, az országos hatáskörű szerv, továbbá központi hivatal vezetője,

c) a jegyző és a főjegyző,

d) a gazdasági, szakmai kamara, érdek-képviseleti szervezet,

e) fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, valamint

jogosultsága a felsoroltaknak nem csak lehetőség, hanem kötelezettség is az Európai Bíróságnak C-427/10. számú ítélete alábbi rendelkezéseiből kiindulva:

30. A nemzeti szabályozás által kijelölt szervezet által a fogyasztók nevében közérdekből indított, jogsértő magatartás abbahagyására való kötelezés iránti eljárásban döntést hozó nemzeti bíróság feladata, hogy az irányelv 3. cikkének (1) és (3) bekezdése tekintetében értékelje egy olyan szerződéses kikötés tisztességtelen jellegét, mint amely az alapügyben szerepel. Ezen értékelés keretében e bíróságnak a fogyasztókkal kötött szerződésekben szereplő ÁSZF‑ben – amelyeknek a vitatott kikötés részét alkotja – előírt valamennyi kikötés, valamint a szóban forgó ÁSZF‑ben előírtakat esetleg meghaladó jogokat és kötelezettségeket előíró nemzeti szabályozás fényében azt kell megvizsgálnia, hogy a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak változtatásának okait vagy módját egyértelműen és érthetően fogalmazták‑e meg, illetve – adott esetben – azt, hogy a fogyasztók jogosultak‑e a szerződés felmondására.

Ugyanis az 1978. évi 2. tvr. által kijelölt szervezetek az idézett Európai Bírósági ítélet szerint a 93/13. EGK Irányelv alapján azért lettek nemzeti szabályozással kijelölve jelenleg 2006. március 1-től hatályosan, hogy a fogyasztóvédelem érdekében tegyék a dolgukat és nem azért lettek kijelölve ezek a szervezetek, hogy ne tegyék azt a dolgukat, hogy közérdekű pereket indítsanak a fogyasztók érdekében.

A felsoroltak

a) az ügyész,

b) a miniszter, az országos hatáskörű szerv, továbbá központi hivatal vezetője,

c) a jegyző és a főjegyző,

d) a gazdasági, szakmai kamara, érdek-képviseleti szervezet,

e) fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet,

annak megállapítása mellett, hogy 2006. március 1. napjától soha egyetlen közérdekű peres eljárásban nem indítottak a Ptk. 209/B pontja alapján – PSZÁF három év óta – azzal a magatartásukkal, hogy kijelölésük céljának megvalósításától tartózkodnak, alapos a gyanú arra, hogy az ENSZ Egyezmény által elfogadott hivatali visszaélés bűncselekménye törvényi tényállását a tényállásban olvasható

„…valaminek a megtételétől tartózkodik annak érdekében, hogy a maga vagy más személy vagy szervezet javára jogtalan előnyre tegyen szert.” elkövetési magatartással megvalósították.

Büntetőjogi felelősségük az ENSZ Egyezménye szerinti bűncselekmény esetében azért áll fenn, mert a 2/2012.(XII.10.) PK Vélemény közzététele után tudták konkrétan azt, hogy feladatuk teljesítése érdekében mit kell tenniük:

6. Tisztességtelen az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amely a fogyasztóval szerződő pénzügyi intézmény számára – a fogyasztó hátrányára – indokolatlan és egyoldalú előnyt nyújt. Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés különösen akkor tisztességtelen – feltéve, hogy nem ütközik jogszabályba –, ha:

a) tartalma a fogyasztó számára nem világos, nem érthető (egyértelmű és érthető megfogalmazás elve);

b) az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei nem tételesen meghatározottak, vagyis az ok-lista hiányzik, vagy van ok-lista, de az csak példálózó jellegű felsorolást tartalmaz (tételes meghatározás elve);

c) az egyoldalú módosítás feltételei nem objektív jellegűek, vagyis a fogyasztóval szerződő félnek módja van a feltétel bekövetkeztét előidézni, abban közrehatni, a módosításra okot adó változás mértékét befolyásolni (objektivitás elve);

d) az ok-listában meghatározott körülmények ténylegesen nem, vagy nem a körülmények változásának mértékében hatnak a kamatra, költségre illetve díjra (ténylegesség és arányosság elve);

e) a fogyasztó nem láthatta előre, hogy milyen feltételek teljesülése esetén és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá történő áthárítására (átláthatóság elve);

f) a szerződésmódosítás bekövetkezése esetére nem biztosítja a fogyasztó számára a felmondás jogát (felmondhatóság elve).

g) kizárja, hogy a fogyasztó javára bekövetkező feltétel változás hatása a fogyasztó javára érvényesítésre kerüljön (szimmetria elve).

2012. december 10-a óta tudták a közérdekű perek indítására jogosult, nemzeti szabályozás szerint kijelöltek –

az ügyész, a miniszter, az országos hatáskörű szerv, továbbá központi hivatal vezetője, a jegyző és a főjegyző, a gazdasági, szakmai kamara, érdek-képviseleti szervezet, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet,

azt, hogy vállalt feladatuk szerint azt kell tenniük, hogy valamennyi banknak valamennyi devizában nyilvántartott kölcsönszerződését át kell vizsgálniuk a Kúria útmutatása alapján és a vizsgálat eredményétől függően a közérdekű pereket haladéktalanul soronkívüliséget kérve kellett volna megindítaniuk.

Az ügyésztől a miniszterig mindnek.

Ehelyett 2012. december 10-e óta is éppúgy hallgatnak mind, mint előtte. Illetve a Legfőbb Ügyész nem hallgat. Két perben iratot továbbított a bankok álláspontját igazolva.

Fentiekből következik az, hogy az ENSZ Egyezménye 19. cikkben meghatározott Hivatali visszaélés törvényi tényállását a közérdekű perek indítására kijelölt szervek erre kijelölt alkalmazottai azzal valósították meg, hogy tartózkodnak ezzel kapcsolatosan még attól is, hogy a peres eljárások előkészületeit elvégezzék.

A tényállás megvalósulásához szükséges előny biztosítási szándéka a felsorolt szerveknek azzal bizonyított, hogy egységesen negligálják feladatukat és nem egyik-másik feledékenysége miatt, valamint a miniszter esetében az is, hogy folyamatosan paktumokat köt a bankok szövetségével egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása mellett.

================

25. cikk  Az igazságszolgáltatás akadályozása

A részes államok elfogadják az ahhoz szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket, hogy a következőket – szándékos elkövetés esetében – bűncselekménnyé nyilvánítsák:

a) fizikai erőszak, fenyegetés vagy megfélemlítés alkalmazása, vagy jogtalan előny ígérete, felajánlása vagy adása annak érdekében, hogy hamis tanúvallomást tegyenek, vagy hogy befolyásolják a tanúvallomás megtételét vagy a bizonyíték szolgáltatását az ezen Egyezménynek megfelelően meghatározott bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos eljárás során;

b) fizikai erőszak, fenyegetés vagy megfélemlítés alkalmazása annak érdekében, hogy befolyásolják bíró vagy jogalkalmazó tisztviselő hivatali kötelezettségeinek gyakorlását az ezen Egyezménynek megfelelően meghatározott bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban. Ebben a pontban semmi sem érinti a részes államok azon jogát, hogy a hivatalos személy egyéb kategóriáit védelemben részesítő jogszabályokkal rendelkezzenek.

bűncselekmény törvényi tényállás elkövetésére azért alapos a gyanú, mert a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma egyetlen bírója egyetlen alkalommal hozott ítéletet olyan indokolással – 2.G.41.415/2012/8. számú ítélet– mely megfelel az Európa Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásaiban hozott ítéleteknek, illetve a 2/2012.(XII.10.) PK Vélemény előírásainak.

Ugyanolyan képzettséggel, és szakvizsgával rendelkező negyven társát természetesen mindenki képesnek tartja ugyanilyen ítélet megalkotására. Annak oka, hogy a probléma megfelelő elemzése, az elemzés logikája, a jogszabályok maradéktalan figyelembevétele ennek ellenére meg sem közeli tik a többi ítéletben leírtak ennek az egynek a tartalmát, ennek természetesen oka van.

Alapos a gyanú arra, hogy azok a bírók a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumánál, akik készséggel tennének eleget esküjüknek, megfélemlítésük, azaz az Egyezmény 25. cikke szerinti bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósulása miatt nem hoznak megfelelő ítéletet.

====================

Szándékom ennek az iratnak alapján az, hogy ENSZ bécsi Nemzetközi Bűnmegelőzési Központja http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/about/contact_us.html nemzetközi intézményhez forduljunk.

Bűnmegelőzési Központhoz, mert a bankok folyamatosan követik el a csalási jellegű magatartásukat, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának néhány bírója folyamatosan megszünteti értelmetlen módon és törvénysértően az előttük lévő banki pereket, az ügyészség, vagy minisztérium folyamatosan hallgat a közérdekű perekkel kapcsolatosan, és célom az, hogy ha az ENSZ korrupció elleni Egyezménye végrehajtására hazánk hatalmi elitjét nem is tudja rávenni a Bűnmegelőző Csoport, de az ENSZ rendelkezésére álló minden törvényes eszközzel hasson oda, hogy az iratomból megállapítható tarthatatlan helyzetet Magyarországon ítéljék el, és tegyék meg a lehetséges és szükséges intézkedéseket.

Felelősségem tudatában úgy döntöttem, hogy a Nemzetközi Bűnmegelőzési Központ felé címzett kérdések összeállítása, valamint a fenti iratnak ezekhez a kérdésekhez méltó átformálása, kiegészítése végett felkérem Önöket azért, hogy a panaszunk méltó legyen az Egyezmény tartalmához és hazánk kulturáltságához.

Erre a munkára leginkább alkalmasnak a Magyarok Világszövetségét gondolom, megnyugvással venném tudomásul azt, amennyiben átvennék iratomat további ügyintézés végett.

Felmerült bennem az is, hogy aláírásgyűjtéssel is lehetne Bécsben és a világ előtt nyomatékosabbá tenni kérésünket, panaszunkat.

Bármit tehetnek iratommal, és iratom alapján, csak hasznára legyen kis hazánknak.

Siófokon 2013 június 17. napján.

Léhmann György

Az együttérzésről 2013. február 13.-án

Pethő Péter “éhségmérnök” nagyon helyesen fogalmazott:

Az együttérzés a szegényekkel = humanista minimum.

Ehelyett az elmúlt napokban sok-sok embernek látszó primitív lény mindenféle buta indokokat keresett, hogy emberi együttérzésének szégyenletes hiányát valahogy megmagyarázza. Pedig erre csak egyetlen igazi magyarázat van: Az illetők lelkileg korcs emberek, és erre éppen az a tény az egyértelmű bizonyíték, hogy nem képesek együttérzésre azokkal, akik önhibájukon kívül a lét- és a nemlét határára kerültek. És ezt a korcsok hiába próbálják idióta magyarázatokkal álcázni – az álca túlságosan is átlátszó! Az ilyen korcsok az empatikus képesség teljes hiányában szenvednek, és csak az tenne nagyon jót nekik, ha egyszer önhibájukon kívül – de teljesen megérdemelten – a túloldalra kerülnének. Az éhezők közé!

Alapból ilyen korcsok a politikusok, akiknek egyik része a szerencsétleneket alázó sz@rjankó, a másik része pedig a “szerencsétlenek égő hátán akarja sütögetni a pecsenyéjét”, és sunyi számításból települ rá az éhségmenetre. De ilyen korcsok a más ember baja iránt teljesen közönyös- és közömbös “hivatásos civilek” is.

Vajon miért vállal valaki KORCS LÉLEKKEL civil vezetői funkciót? A politikusokról tudjuk, hogy olyan megélhetési bűnözők, akik aprópénzért árulják el a hazájukat. Lehet, hogy ugyanez okból “civilkedik”a lelkileg korcs, agyilag nem százas mozgalmi vezető is? Vagy a maffiának talán több olyan beépített szervezete is van, mint a békemeneteket szervező Civil Összefogás Fórum? Itt az idő, hogy a buta vagy megvett „marketing-civileket”, illetve az általuk vezetett műmozgalmakat végre olyan intelligens, valódi civil mozgalmak szorítsák ki a közéletből, akik alkalmasak is arra a feladatra, amit vállaltak. A „marketing-civilek” arra is nyitottak, hogy eleve vesztes pozícióból üljenek tárgyalóasztalhoz a korrupt és hazug politikusokkal (állami bűnözőkkel), csak lássák az emberek, hogy ők valakik, mert ők tárgyalnak. Ezzel egyrészt magukat is minősítik, hiszen nézzük csak meg, hogy KIKKEL tárgyalnak, de ezen túl a „KORRUPT-BUTA” tárgyalások végeredményei is nagy biztonsággal előre megjósolhatók! Itt az idő, hogy a „marketing-civileket” olyan valódi civilekre cseréljük, akik számára a KORRUPT POLITIKUSOKKAL való egyezkedés vállalhatatlan, viszont nyitottak a valódi civil mozgalmakkal való együttműködésre, hogy kölcsönösen erősíthessék egymás tárgyalási pozícióit, és presztízsét.

Az integráció új fejezetet nyit meg az érdekképviselet világában! A pozitív ellenpólus megjelenésével pontosan be lehet majd azonosítani, hogy ki a valódi, illetve ki a mű civil-szervezet, ez utóbbiakat pedig hamar utol fogja érni a megérdemelt sorsuk: előbb nevetségessé válnak, majd eltűnnek a süllyesztőben, tagságukat pedig a kicsiből hirtelen – de megérdemelten – nagyra növő intelligens mozgalmak veszik át.

ERŐINTEGRÁCIÓ: Ha tíz civil szervezet tíz témában külön-külön lép fel, és mindegyikük támogatottsága „X”, akkor egyikük sem tud eredményt elérni. Ha összefognak, és viszonossági alapon támogatják egymást, akkor viszont mind a 10 igény mögött „10X” támogatottság jelenik meg – vagyis mindannyian csak nyernek, és egyikük sem veszít semmit. Jogosan merül fel tehát a kérdés, hogy mi akadálya van annak, hogy a valódi civil szervezetek együttműködjenek? (a műmozgalmak ezt nyilván nem akarják, és éppen ezzel fogják lebuktatni magukat)

Az Új Működő Magyarország Mozgalom megkezdte az intelligens civil szervezetek integrációjának megszervezését.

Ostoba nép, hitvány politikusok, garantált szegénység

Ha egy nép annyira ostoba, hogy hitvány és hazug politikusokat enged folyamatosan a zsebében turkálni, akkor a szegénységet csak magának köszönheti! Miért is ne fosztanák ki a saját politikusai azt a népet, aki erre szinte felkéri őket? 

Ha egy nép távol tartja magát a politikától, és erre még büszke is, akkor az a nép OSTOBA! Lehet büszke arra egy nép, hogy egy idegen szótól zárlatot kap az agya? Fordítsuk le a jelenséget magyarra!

“A nép nem politizál” kifejezés azt jelenti, hogy a nép nem vesz részt a KÖZÉLETBEN. Ez egyrészt SZÉGYEN. Másrészt FELKÉRÉS a POLITIKUSOKNAK, hogy “FOSSZATOK CSAK KI NYUGODTAN, NINCS EZ ELLEN SEMMI KIFOGÁSUNK, NEM KAPTOK ÉRTE BÜNTETÉST, hiszen a PÉNZRE NEKTEK NAGYOBB SZÜKSÉGETEK VAN, MINT a MAGYAR NÉPNEK”. A politikusok persze azonnal megértik ezt az üzenetet, és megszorítanak. Ehhez még nemzetközi segítséget is kapnak. (más országok politikusaitól és az IMF részéről)

Észre kellene végre venni, hogy CSALÁSSAL HATALOMRA KERÜLT POLITIKUSAINK BÜNTETŐJOGILAG FELELŐSSÉGRE VONHATÓ MÓDON ÜZÉRKEDNEK a BEFOLYÁSUKKAL, egyszerűen azért, mert NEM a NÉP ÉRDEKEIT KÉPVISELIK!

De ma még MIATTUNK nem vonhatók felelősségre, mert MI PROGRAMOZTUK BE ŐKET ROSSZUL! A hibás programot csakis a közéletbe való bekapcsolódással lehet átírni, mondjuk így:

POLITIKUSOK!

MOSTANTÓL a MI JAVUNKRA GAZDÁLKODJATOK az ORSZÁGUNK ÉRTÉKEIVEL, a HASZNOT pedig NE TEGYÉTEK EL, MERT MOSTANTÓL KEMÉNY BÜNTETÉS JÁR ÉRTE!

Ki tartja vissza ettől a magyar népet? A saját ostobaságán kívül?

Több százmilliárd maradhatna AZONNAL az emberek zsebében, ha nem engednék meg, hogy a politikusok tovább fosztogassák a közös kasszát, azonnal fellendülhetne a gazdaság, azonnal mozgásba lendülne a pénz, azonnal megszűnne a kilátástalanság és a szegénység!

A tömeg garantáltan azonnal az új program mögé állna! A program készen van! Az elsikkasztott rendszerváltás pótlása a MAGYAR NÉP érdeke és a MAGYAR ÉRTELMISÉG felelőssége! Azé az értelmiségé, amely nem a csaló pártok, hanem a társadalom, és a SAJÁT HAZÁJA iránt elkötelezett. JELENTKEZZETEK!

Azokra a nagyvállalkozókra is is számítunk, akik már rájöttek arra, hogy korábban hibáztak, vagy esetleg éppen ezen írás nyomán értették meg azt, hogy nekik nem a pártok, hanem a MAGYAR NÉP, a MAGYAR HAZA érdekeit kell szolgálniuk! A magyar nép szabadságát, amelyért korábban nagyon sok hős hazafi az életét áldozta!